Jobbet "Afsnitsansvarlig overlæge ved Center for Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, Indgang 2, 3. sal, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Vil du være med til at videreudvikle et nyetableret center?

Stillingen som afsnitsansvarlig overlæge for Center for Komplekse Symptomer ønskes besat af overlæge med bred klinisk erfaring og lyst og evne til at lede et nyetableret center.

Center for Komplekse Symptomer (CKS) er en selvstændig enhed organiseret under Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. I centret undersøges og behandles voksne patienter med vedvarende fysiske symptomer, der ikke er bedre forklaret ved anden fysisk eller psykisk sygdom og som påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad – også benævnt funktionelle lidelser. Det kan være symptomer som vedvarende smerter, kronisk træthedssyndrom og dissociative tilstande.

Centerets opgaver er især:

 • Ambulant udredning
 • Ambulante behandlingsforløb
 • Undervisning og formidling af nyeste viden på området
 • Forskning og udvikling

Centeret lægger vægt på en bio-psyko-social og individuel tilrettelagt udredning og behandling med inddragelse af nyeste viden såvel biologisk som psykologisk og socialt. Vi er et behandlingsteam bestående af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter og socialfaglige konsulenter.

Behandlingen kan bl.a. bestå af psykoedukation, gruppe- eller individuel psykoterapi, socialfaglig rådgivning, fysioterapi og medicinsk behandling.

Din opgave er at lede et nyetableret center med et stærkt tværfagligt team samt indgå i det daglige kliniske arbejde med udredning og behandling. Du vil også være ansvarlig for at centeret får etableret et godt samarbejde med bl.a. regionens andre hospitalsafdelinger, de praktiserende læger og kommunerne. Endelig forventes der at være en del undervisnings- og formidlingsopgaver.

Kvalifikationer

 • Bred klinisk erfaring indenfor flere sygdomsområder. Relevant speciallægeuddannelse vil være en fordel
 • Klinisk erfaring fra arbejde med patienter indenfor det relevante område
 • Erfaring fra at indgå i, samt ledelse af tværfaglige behandlingsteams
 • Erfaring med såvel drifts- som personaleledelse vil være en fordel
 • Forskningserfaring vil være en fordel, men ikke en forudsætning

Vi søger en læge, der er god til at kommunikere, ønsker tværfagligt samarbejde og kan rumme, overskue og konkludere på ofte meget komplekse problemstillinger. Du skal være god til at tage initiativ, få beslutninger sat i drift samt være engageret og have en positiv indstilling til CKS’ fremtidige udfordringer og udvikling.

Vi kan tilbyde dig

 • Et fagligt stærkt, ligefremt og innovativt arbejdsmiljø i et Center under fortsat opbygning og udvikling
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt
 • Gode samarbejdsmuligheder med relevante hospitalsspecialer
 • Tværfagligt samarbejde herunder også stærk sparring såvel fagligt som ledelsesmæssigt fra et veletableret Socialmedicinsk Center
 • En arbejdsplads der prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt
 • Et forskningsmiljø under opbygning
 • Spændende kliniske opgaver
 • Dygtige og engagerede kollegaer
 • Stillingen er vagtfri

Ansættelsesforhold

Stillingen er ledig til besættelse 1/10 2019 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge ved Socialmedicinsk Center Sven Viskum tlf. 3864 9802 eller mobil 5171 1909 eller til afdelingslæge Rikke Hinge Carlsson tlf. 3866 6802.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen vedlagt CV, uddannelsesbevis samt relevante autorisationer sendes online via linket herunder senest torsdag d. 5. september 2019.

Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 10. september og tirsdag d. 17. september 2019.