Jobbet "Overlæge Urogynækologi, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Stillingens funktion og ansøgers kvalifikationer:
En stilling som overenskomstansat overlæge i urogynækologi ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus opslås til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale. Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor urogynækologi.

Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik, og have interesse og erfaring med urogynækologi.

Adelingen har et velfungerende urogynækologisk team, men mangler fra 1-11-19 en ansvarlig overlæge. Teamet består af læger, kontinenssygeplejersker og fysioterapeuter.

Vi har et tæt samarbejde med urologisk afdeling, med ambulatorier der ligger i tæt fysisk relation og som giver mulighed for tværfaglig konference, sparring omkring komplekse patienter. Begge afdelingsledelser ønsker at udbygge dette samarbejde. Du vil som leder have stor indflydelse på denne spændende udviklingsopgave.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor inkontinenskirurgi og det forventes at ansøger har erfaring med disse operationer eller har interesse til oplæring i disse.

Afdelingen er prægraduat uddannelsessted for lægestuderende, jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistenter. Desuden varetager afdelingen postgraduat klinisk undervisning, som led i uddannelse i almen medicin(4), introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik(3) samt uddannelselsesstillinger til speciallæge i gynækologi og obstetrik(3).

Ved besættelsen af stillingen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren har gode samarbejdsevner, er målrettet, dynamisk og fleksibel og har interesse for faglig- kvalitet- og forskningsmæssig udvikling af området samt klinisk undervisning.

Der er gode muligheder for at deltagelse i efteruddannelse og/ eller videnskabelige aktiviteter.

Afdelingen:
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. Gynækologien har garantifunktion for Region Syddanmark.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling har ca. 1900 fødsler, stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi. Gynækologisk afsnit har tilknyttet en inkontinensklinik. Obstetrisk afsnit har desuden tilknyttet ultralydslaboratorium med prænatal diagnostik.

Afdelingen er bemandet med ca 24 læger: 6 overlæger, 7 afdelingslæger, 1-2 1. reservelæge samt 3 introduktionslæger og 6 yngre læger underuddannelse til almen medicin/ præintro/ lægevikar.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. En arbejdsplads med gode kolleger og hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv kan forenes. Som medarbejder vil du blive inddraget og have medindflydelse- både i det daglige og når nye tiltag skal udvikles, og der er stor mulighed for at præge udviklingen indenfor dit fagområde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Ansøgeren forventes at indgå i 10-skiftet vagt på tjenestested.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Sidsel Ipsen: telefon 20772380 eller mail: sidsel.elisabeth.boggild.ipsen@rsyd.dk

Ansøgning opbygget ud fra de 7 lægeroller samt CV sendes elektronisk senest den 13-9-19. Vedhæftede skema bedes udfyldt med relevante data fra dit CV, som kan anvendes ved en eventuel overlægebedømmelse. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 23-9-19.

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus flytter ind i den nye sengebygning i perioden november 2019 til marts 2020. Den nye sengebygning indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger. En anden meget skelsættende begivenhed for Sydvestjysk Sygehus, er etablering af lægeskolen. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Sygehusets ambition er at skabe Danmarks bedste lægeskole i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Så som vores nye overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk