Jobbet "Reservelæger til introduktionsstillinger på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vi søger reservelæger til introduktionsstillinger med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Jobbet

Alle stillinger er af 1 års varighed. Stillingerne er målrettet til læger, der ønsker at uddanne sig indenfor det børne- og ungdomspsykiatiske speciale.

Der er mulighed for stilling på vores matrikler på Hillerød, Bispebjerg eller Glostrup.

Vi tilbyder

 • en stilling, der danner indgang til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i et stort regionsdækkende center.
 • et stærkt fagligt miljø, der sætter patienten i centrum og prioriterer den faglige udvikling
 • et center med en stærk forskningsaktivitet

Særligt for Hillerød

 • som I-læge tilknyttes du et ambulatorie eller dagafsnit, og indgår i afsnittets tværfaglige team
 • du kan stifte bekendtskab med alle almene børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger hos småbørn, skolebørn og unge
 • der er kun dagarbejdstid i Hillerød, men du vil i en periode på ca. 3.mdr. blive tilknyttet vagtfunktionen på vores døgnafsnit i enten Bispebjerg eller Glostrup

Særligt for Bispebjerg

 • som I-læge tilknyttes du et ambulatorie eller døgnafsnit, og indgår i afsnittes tværfaglige team under ledelse af en speciallæge
 • du kan stifte bekendtskab med ex. tilstande som bipolar sindslidelse, transkønnede, selvmordsforebyggelse og spiseforstyrrelse
 • der er 12-skiftet vagttjeneste fra egen bolig

Særligt for Glostrup

 • stillingerne vil være med start i akut-blok, med høj vagtintensitet - med intensiv oplæring i akut børne- og ungdomspsykiatri, hvor du vil kunne forvente at få opfyldt kompetencer for selvmordsrisikovurdering, aggressionsvurderinger, akutte psykiatriske tilstande, medicinsk behandling heraf, samt akutte krisesamtale
 • efter ca. 4 mdr. skiftes til ambulant- eller døgnafsnit for børne eller unge - med lav vagtintensitet, hvor du får en mere uddybende introduktion til børne- og ungdomspsykiatriske lidelser som ADHD, Autisme, psykoser og affektive tilstande

Vi forventer

 • en læge med lyst til børn, unge og deres familier
 • gerne relevant kliniskerfaring med børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pædiatri og/eller almen praksis
 • personlig indstilling både i forhold til akut/intensiv indsats og planlagt aktivitet
 • gennemført KBU og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioners Lønnings- og takstnævn.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid reference inden beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes digitalt via linket i opslaget.

Anfør venligst et telefonnummer og e-mail, som vi kan kontakte dig på i dagtimerne.

Ansøgningsfrist søndag den 18. august 2019

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 22. august 2019

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte klinikchef Nina Staal, nina.staal@regionh.dk eller klinikchef Jan Kristensen,  jan.birnbaum.kristensen@regionh.dk.

Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside:

www.buc-regionh.dk

Om centeret

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af to afdelinger: Afdeling for ambulante tilbud og Afdeling for døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Udrednings- og behandlingsindsatsen foregår i et engageret tværfagligt miljø, hvor patient og familie er i centrum. Centret har et stærkt forskningsmiljø med fokus på tæt samarbejde med de kliniske afsnit.