Jobbet "Nye kolleger til Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hjerne- og Rygkirurgi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Da nogle af vores kolleger efter mange år har valgt at søge nye udfordringer og andre skal have babyer, søger vi efter nye og dygtige kolleger. Det drejer sig om både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
 
Vi er en afdeling der, efter vores egen mening, har hele pakken; et enestående speciale, høj faglighed, stor fokus på udvikling med patienten i centrum, en alsidig hverdag, sociale og rummelige kollegaer hvor der er plads til både humor og alvor, og ikke mindst nye skønne fysiske rammer at arbejde i. Har du lyst til at blive en del af det, så har vi måske et job til dig.
 
Et enestående speciale
Hjerne- og Rygkirurgi er én af landets fire neurokirurgiske afdelinger og består af en klinik samt sengeafsnit med plads til 28 patienter, hvoraf tre er observationssenge til kritisk syge patienter med et stort observationsbehov. Vi modtager såvel akutte som indkaldte patienter med en bred vifte af neurokirurgiske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om patienter med traumer, hjerne- og rygmarvstumorer, intrakranielle blødninger samt ryglidelser. Desuden har vi pladser til tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter, og patienter med øjensygdomme.

Patienterne er aldersmæssigt med stor variation og indlæggelserne af forskellig varighed; fra de accelererede forløb til længere og mere komplekse forløb. Det neurokirurgiske speciale er enestående. Det er altid udfordrende og lærerigt og sygeplejen på afdelingen er meget varierende. Indlæggelsen på Hjerne- og Rygkirurgi kan for nogen af vores patienter være alvorlig og præget af stor krise, hvor en diagnose kan have afgørende betydning for deres funktionsniveau og fremtid. Du vil derfor blive fagligt udfordret med aspekter indenfor sygeplejen der bl.a. stiller krav til dine neurologiske observationer, pædagogiske, psykologiske og kommunikative evner og koordinering af patientforløb og udskrivelse.
 
En udviklende og social afdeling
Vi er en mangfoldig personalegruppe på ca. 70 ansatte i alle aldre, hvor faglig stolthed, alvor og humor karakteriserer afdelingen. Dette inkluderer også vores tværfaglige samarbejdspartnere såsom terapeuter, servicepersonale og læger, som vi har et tæt og godt samarbejde med.

Det betyder meget for os, at der er rum og plads til læring og sparing uanset vores alder og erfaring og vi arbejder hele tiden på at forbedre os, bl.a. gennem sygeplejekonferencer og udviklingsprojekter. Vi har i afdelingen en klinisk sygeplejespecialist ansat, og vi har sygeplejersker med ansvar for udvikling og implementering.

Vi er et afsnit med stor kollegial omsorg, og vi mener at arbejdsglæde og trivsel blandt personalet er afgørende for den kvalitet vi yder overfor vores patienter. Man er altid i vagt med andre erfarne kolleger. Vi har mange sociale arrangementer både i og udenfor arbejdstiden på såvel afdelingens som personalets initiativ.
 
 
Vi kan tilbyde dig et job med
  • et meget spændende speciale med alsidig og udfordrende sygepleje
  • gode læringsmuligheder og faglig udvikling
  • god stemning samt omsorgsfulde og rummelige kollegaer
  • plads og støtte til personlig og faglig udvikling
  • en fleksibel vagtplan der i videst mulig omfang udarbejdes med udgangspunkt i dine ønsker

Vi tilbyder derudover et veltilrettelagt introduktionsprogram ved vores oplæringsansvarlig samt mentorordning, hvor du bl.a. den første måned følges med din personlige mentor udenfor normering. Din introduktion vil blive tilrettelagt individuelt. Du tilbydes undervisning i speciale specifikke emner, forløb og sygdomme. Derudover er der planlagt opfølgende samtaler med den introduktionsansvarlig og din leder, hvor vi har fokus på din oplæring og trivsel. Vi arbejder i makkerpar med fokus på en god feedback kultur.

Vi ser frem til dig som ny kollega der
  • er omstillingsvillig – dels i forhold til tempo og dels i forhold til kompleksiteten af patienterne; fra den svært syge patient til det elektive og accelerede patientforløb
  • kan lide det tværfaglige samarbejde men også kan arbejde selvstændigt og struktureret
  • måske kender noget til neurologi/neurokirurgi, eller brænder for at lære mere om det
  • vil bidrage til den gode stemning på afdelingen og har en stor faglig interesse for samarbejde, læring og udvikling
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.