Jobbet "Introduktionsstilling 1516360-15-i-03 i Akutmedicin på Herlev Hospital udbydes nu til besættelse pr. 1. oktober 2019" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Herlev Hospital har i en årrække arbejdet systematisk i videreudviklingen af Akutmodtagelsen for at optimere patientforløb og sikre tværfaglig involvering fra de kliniske afdelinger.   

Som en af landets største Akutmodtagelser visiterer, modtager og behandler vi ca. 93.000 akutte patienter årligt med et bredt og varieret udbud af sygdomme.

Vi tilbyder 

 En god og bred introduktion til akutområdet med tilknytning til medicinsk team i 8 måneder, til skade teamet i 3 måneder og kardiologisk afdeling i 1 måned. 

Akutmodtagelsen modtager patienter inden for specialerne ortopædkirurgi, kardiologi, urologi, medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, lungemedicin, infektionsmedicin og neurologi.  

Vi har derudover et meget tæt samarbejde med de parakliniske afdelinger omkring diagnostik i front, ligesom vi arbejder tæt sammen med Anæstesi- og Intensivafdelingen samt Børneafdelingen. 

Patientforløbene varetages i et tæt, tværfagligt samarbejde med alle hospitalets specialer, så hvad enten du har vagt eller dagfunktion, vil du opleve at arbejde i teams med fokus på hurtig diagnostik og behandling. Høj faglig standard, sammenhængende patientforløb, uddannelse og supervision er her de væsentligste omdrejningspunkter.    

En stilling hos os vil i høj grad give dig en bred introduktion til det akutmedicinske område. Vi prioriterer i den forbindelse  

  • det gode patientforløb 
  • et godt arbejdsmiljø og uddannelse  
  • en bred vifte af speciallæger med helt i front

Dit arbejdsområde

Din kerneopgave som introduktionslæge i Akut Medicin vil være at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle akutte patienter inden for alle triagekategorier i tæt samarbejde med Akutmodtagelsens øvrige læger.

Du vil samtidig opnå kompetencer inden for relevante kliniske procedurer, triagering, visitation og flowstyring. 

I dit uddannelsesforløb vil du arbejde 8 måneder i vores Medicinske team med reference til Medicinsk Afdeling og 3 + 1 måned i vores Skade- og Alarmteam med reference til hhv. Ortopædkirurgisk og Kardiologisk Afdeling. 

Du vil under hele din ansættelse have vagtforpligtelse. Herudover vil du i dag tid uden for vagt få mulighed for at blive introduceret mere bredt til de kliniske og organisatoriske funktioner i akutmodtagelsen. Løbende supervision vil ske gennem de tilstedeværende speciallæger, og du vil alt efter interesse også i et vist omfang få mulighed for at blive introduceret til stuegangsfunktion i ”bagvedliggende” specialer. 

Du vil få tilknyttet vejleder i alle teams, og uddannelsen vil blive monitoreret af de uddannelsesansvarlige overlæger i de respektive specialer samt den ledende overlæge i Akutmodtagelsen.  

Vi forventer i øvrigt at du kommer med et fagligt engagement, og at du bidrager til at fastholde vores gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen.  

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du meget velkommen til at ringe eller skrive til:

Uddannelsesansvarlig overlæge Susanne Stabel Gren, telefon 38689555/mail: susanne.stabel.gren@regionh.dk

Ledende overlæge Lisbet Isenberg Ravn, telefon 3867 2683/mail: lisbet.ravn@regionh.dk

Send ansøgning med curriculum vitae samt kopi af autorisation via nedenstående link senest den 20. august kl. 12.