Jobbet "Overlæge/afdelingslæge ved Center for Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ndr. Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Vil du være med til at videreudvikle et nyetableret center?

En stilling som overlæge/afdelingslæge på Center for Komplekse Symptomer, ønskes besat af læge med bred klinisk erfaring.

Center for Komplekse Symptomer (CKS) er en selvstændig enhed organiseret under Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. I centret undersøges og behandles voksne patienter med vedvarende fysiske symptomer, der ikke er bedre forklaret ved anden fysisk eller psykisk sygdom og som påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad – også benævnt funktionelle lidelser. Det kan være symptomer som vedvarende smerter, kronisk træthedssyndrom og dissociative tilstande.

Centerets opgaver er især:

 • Ambulant udredning.
 • Ambulante behandlingsforløb.
 • Undervisning og formidling af nyeste viden på området.
 • Forskning og udvikling.

Centeret lægger vægt på en bio-psyko-social og individuel tilrettelagt udredning og behandling med inddragelse af nyeste viden såvel biologisk som psykologisk og socialt.  Vi er et behandlingsteam bestående af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter og socialfaglige.

Behandlingen kan bl.a. bestå i psykoedukation, gruppe- eller individuel psykoterapi, socialfaglig rådgivning, fysioterapi samt medicinsk behandling.

Din primære opgave er, sammen med et stærkt tværfagligt team, at indgå i det daglige kliniske arbejde med udredning og behandling. Du vil også blive inddraget i det løbende arbejde med at udvikle såvel undersøgelses- som behandlingsmetoder samt i arbejdet med at udvikle samarbejdsflader med bl.a. praksis, andre hospitalsafdelinger og med kommunerne. Det forventes at du kan påtage dig selvstændige ansvarsområder.

Endelig forventes der at være en del undervisnings- og formidlingsopgaver.

Kvalifikationer

 • Bred klinisk erfaring indenfor flere sygdomsområder. Relevant speciallægeuddannelse vil være en fordel.
 • Klinisk erfaring fra arbejde med patienter indenfor det relevante område
 • Erfaring fra at indgå i tværfaglige behandlingsteams.
 • Forskningserfaring vil være en fordel, men ikke en forudsætning.

Vi søger en læge, der er god til at kommunikere, ønsker tværfagligt samarbejde og kan rumme, overskue og konkludere på ofte meget komplekse problemstillinger. Du skal være god til at tage initiativ, få beslutninger sat i drift samt være engageret og have en positiv indstilling til CKS’ fremtidige udfordringer og udvikling.

Vi kan tilbyde dig

 • Et fagligt stærkt, ligefremt og innovativt arbejdsmiljø i et Center under fortsat opbygning og udvikling.
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt.
 • Gode samarbejdsmuligheder med relevante hospitalsspecialer.
 • Tværfagligt samarbejde herunder også stærk sparring fagligt såvel internt som fra et veletableret Socialmedicinsk Center.
 • En arbejdsplads der prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt.
 • Et forskningsmiljø under opbygning.
 • Spændende kliniske opgaver
 • Dygtige og engagerede kollegaer.

Stillingen er vagtfri

Ansættelsesforhold

Stillingen er ledig til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge ved Socialmedicinsk Center Sven Viskum 38 64 98 02 eller mobil 51 71 19 09.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen vedlagt CV, uddannelsesbevis samt relevante autorisationer sendes online via linket herunder senest torsdag d. 5. september 2019

Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 10. september og tirsdag d. 17. september.