Jobbet "Introduktionsstilling - Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Læger Syd - Almen voksen

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling ved Aalborg Universitetshospital – Klinik Psykiatri Syd er ledig til besættelse 1. december 2019 eller efter aftale.

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien er i en spændende udvikling, hvor der er fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling, forskning og især uddannelse er centrale elementer.

Klinik Psykiatri Syd består af en stor almenpsykiatrisk klinik med dels lukkede intensive og åbne sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, og en lang række ambulatorier. Både den ambulante funktion og sengeafsnittene er specialiserede. Herudover er der en afdeling for retspsykiatri og en afdeling for børne- og ungdomspsykiatri.

For at sikre specialiseringen og sammenhængende patientforløb, er almenpsykiatrien organiseret i fire afdelinger omkring mere specifikke målgrupper: Afdeling for akut psykiatri, Afdeling for affektive lidelser, Afdeling for psykose, og Afdeling for angst og personlighedspsykiatri.

Vi har almenpsykiatrien en lang række uddannelsessøgende læger tilknyttet så som kliniske basisstillinger (KBU), introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri, sideuddannelse i neurologi, samfundsmedicin og almen praksis. Endelig har vi en vigtig opgave indenfor prægraduat undervisning.

Introduktionslægen vil under ansættelsen som udgangspunkt blive tilknyttet to af vores sengeafsnit, cirka med et halvt år hvert sted, og tilknytningen vil være under hensyntagen til ansøgerens kompetencer og interesser og hensyn til den uddannelsesmæssige målopfyldelse.
Introduktionslægen forventes at deltage i afdelingens undervisningsprogram, I-kurser og grunduddannelse i psykoterapi, samt afdelingens extensive uddannelse i psykopatologi og psykofarmakologi.
Endelig vil være muligt at deltage i forskellige forskningsprojekter ved Klinik Psykiatri Syds forskningsenhed.
Stillingen er vagtbærende.

Der lægges vægt på gode faglige kvalifikationer samt gode samarbejdsevner.
Endvidere gerne forskningsmæssig interesse og erfaring.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Inger Brødsgaard, telefonnummer 9764 4792 eller e-mail: i.broedsgaard@rn.dk.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse: 1. december 2019 eller efter aftale.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 23. oktober 2019.

Stillingen er organiseret ved Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd (Klassificeringsnummer 8026-08-50-I-11).

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Der indhentes straffeattest på alle nyansatte medarbejdere.