Jobbet "Afdelingsleder til Specialområde Autisme i Randers" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Provstegade

Provstegade 10 1.sal, 8900 Randers C

Dit næste skridt
Har du ledelseserfaring og fx. baggrund som pædagog, lærer, ergoterapeut eller socialrådgiver? Og vil du:
 • overtage stafetten til en spændende lederstilling i en visionær og nysgerrig organisation
 • stå i spidsen for 3 afdelinger, hvor I tilbyder og udvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme?
 • have en hverdag, hvor samarbejde og udvikling med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere er nøgleord?
Så ser vi gerne en ansøgning fra dig!

Kort om tilbuddet
Specialområde Autisme i Randers består af et opgangsfællesskab med 12 boliger efter SEL § 107 og § 108, og en bostøtteenhed, der er delt i Autismeflex og Provstegade. Bostøttenheden yder bostøtte til borgere i eget hjem efter SEL §85, men adskiller sig blandt andet fra hinanden ved, at Autismeflex løser specialiserede opgaver rundt i hele regionen, mens Provstegade yder bostøtte til borgere med bopæl i Randers. Vi er et døgndækkende tilbud og tilbyder daglige indsatser til cirka 42 borgere ialt. Herudover arbejder vi tæt sammen med Bagland, der er et af Specialområdets beskæftigelses- og uddannelsestilbud til målgruppen.
 
Du får ansvaret for den overordnede ledelse på tværs sammen med 2 daglige ledere og cirka 32 medarbejdere.
 
Vi brænder for at gøre en forskel for de borgere med autisme, som er tilknyttet afdelingen. Vi har derfor fokus på den enkelte samtidig med at vi sørger for at tilpasse os de behov, som opstår lokalt og i forhold til udviklingen bredt set på socialområdet. I 2019 har vi blandt andet fokus på  udvikle en afklaringsplads og opstarte en fasemodel, der passer til vores faglige kontekst. Du vil få stor indflydelse på håndteringen af disse fokusområder.
 
Din vigtigste opgave bliver at sikre, at vores borgere får den bedste støtte. Det gør du ved at bevare og styrke samarbejdet på tværs af vores 3 afdelinger samt sikre, at dine medarbejdere har den nyeste viden og de bedste værktøjer til at løse opgaverne. Samtidig står du for det daglige samarbejde med vores kommunale samarbejdspartnere og andre aktører, og endelig indgår du i den samlede ledelse i Specialområde Autisme sammen med 20 lederkolleger.

Vi ser gerne, at du
 • har ledelseserfaring og tager ledelse alvorligt.
 • har en baggrund som fx. pædagog, lærer, ergoterapeut eller socialrådgiver.
 • kan bevare overblikket og samtidig mestre mange bolde i luften.
 • sætter dit hold, og har blik for organisering og strategisk ledelse.
 • har blik for at understøtte det gode arbejdsmiljø, og vil være med til at fremme vores trivsel på arbejdspladsen.
 • har erfaring for eller kendskab til autismepædagogik, så du kan understøtte dine medarbejdere i deres opgaver.
Vi tilbyder dig, at
 • blive en del af et specialiseret socialområde, som ønsker at være med til at gøre en forskel, også på den socialpolitiske scene.
 • blive en del af en arbejdsplads med højt til loftet, hvor kulturen er båret af nysgerrighed, faglighed, lyst og vilje.
 • få mulighed for faglig og ledelsesmæssig kompetenceudvikling.
 • indgå i et meningsfyldt ledelsesmæssigt samarbejde vertikalt og horisontalt i organisationen.

Om Specialområde Autisme
Specialområde Autisme er Region Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vi har 26 bo- og beskæftigelsestilbud, hvor vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Vi har både eget sekretariat og egen konsulentenhed Autismefokus.
Du kan læse meget mere om Specialområde Autisme her www.sau.rm.dk

Få mere at vide
Hvis du er nysgerrig på stillingen og gerne vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte områdechef Lars Aarup Jensen på tlf.  2942 0545 eller områdeleder Vivian Elkjær på tlf. 2464 3302.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme, og uden højeste arbejdstid.


Ansøgningsfristen er den 23. september.
Vær opmærksom på at 1. samtale afholdes den 27. september og 2. samtale afholdes den 10. oktober


 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.