Jobbet "En Yngre almen medicinsk uddannelseskoordinatorer: DYNAMU i Region Syddanmark." er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Damhaven 12, 7100 Vejle

Dit næste skridt

En Yngre almen medicinsk uddannelseskoordinatorer: DYNAMU i Region Syddanmark.

Til at bistå sekretariatet for lægers videreuddannelse og uddannelseskoordinatorerne for Almen medicin i Region Syddanmark søges en uddannelseskoordinator (DYMANU) rekrutteret blandt yngre læger under speciallægeuddannelse i Almen medicin i uddannelsesområde Lillebælt. Tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest herefter.

DYNAMU'ens opgaver:

Generelt:

  • Deltage i den pædagogisk faglige udvikling af speciallægeuddannelsen i Almen medicin
  • Bistå ved rekruttering til specialet Almen medicin
  • Deltage i den regionale koordinatorgruppes aktiviteter vedr. uddannelsessøgende lægers videreuddannelse

Lokalt i geografisk område:

I samarbejde med de andre koordinatorer i området:

  • Tilrettelægge og gennemføre kurser og temadage for uddannelsessøgende læge i Almen medicin
  • Deltage i introduktionen af nye læger under uddannelse i Almen medicin
  • Forestå netværksdannelse mellem yngre læger under uddannelse i Almen medicin
  • Bistå koordinatorerne i evaluering og uddannelsesfaglig udvikling af tutorpraksis
  • Bistå i uddannelsesfaglig vejledning af yngre læger under uddannelse i Almen medicin
  • Kontaktperson vedrørende uddannelsesanliggender mellem de uddannelsessøgende læger i Almen medicin og praksisafdelingen i Videreuddannelsesregion Syd (netværkskoordinator)

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger på basis af aftale mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Organisation vedr. vikarhonorering i almen praksis.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er fastsat til 2 timer (ca. 100 timer pr. år) med en aflønning på kr. 521,74 pr. time.

Aflønningen sker månedsvis bagud med 1/12 årsløn.

Ansøgningen bedes fremsendt pr. mail til Den Lægelige Videreuddannelse, Anette Grum-Nymann mail: agn@rsyd.dk senest den 22. oktober 2019.

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

DYNAMU Maria Bundgaard mabu@rsyd.dk (Lillebælt)

Chefkonsulent Anette Grum-Nymann, Den Lægelige Videreuddannelse, tlf. 76 63 18 12.