Jobbet "Radiografer til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, søger to radiografer med engagement, fleksibilitet og faglig stolthed til en fast stilling med ansættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med skiftende vagter.

Om stillingen
Om dig
 • Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske
 • Du har lyst til akut vagtarbejde
 • Du har lyst til at arbejde med konventionel røntgen, UL, CT og gennemlysning
 • Du er god til at samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
 • Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig små og store forandringer
 • Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud
 • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
 • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
 • Du kan bevare overblikket i travle situationer
 • Du tager ansvar for eget arbejde                     
Vi tilbyder
 • En udfordrende og spændende hverdag, hvor kvalitet og patient er i centrum
 • Et arbejdsfællesskab, der er præget af teamwork og samarbejde
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Vi lægger vægt på åbenhed og trivsel for medarbejderne, hvorfor et psykisk og fysisk arbejdsmiljø prioriteres højt
 • en afdeling i rivende udvikling
 • en individuel møde- og arbejdsplan, som du selv har indflydelse på
Arbejdsopgaver
 • deltage i afvikling af undersøgelser
 • deltage i samarbejde omkring det optimale patientforløb
 • deltage i udviklingen og optimering af radiografien samt uddannelse af de radiografstuderende
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner. I Skive foretages CT- og røntgenundersøgelser.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2018 137.222 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Vi er en dynamisk afdeling med ca. 75 fotograferende.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.

Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling. Afdelingens vision er, at der skal lægges større vægt på forskning, hvorfor det også vil være muligt at deltage i små udviklingsprojekter samt større forskningsprojekter. 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at indhentning af referencer er en del af vores rekrutteringsprocedure i Region Midt.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingsradiograf Lise Fynboe på tlf.nr. 2467 6393.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest lørdag den 14. september 2019.

Ansættelsessamtaler finder sted den 20. september  2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.