Jobbet "Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital søger en ny overlæge til at indgå i Imagingteamet" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Da en af vores overlæger har fået nye faglige udfordringer, søger vi en ny kollega, som skal indgå i vores Imagingteam, gerne med start fra 1. januar 2020 eller efter aftale.

Om stillingen

Imagingteamet varetager forskellige funktioner i afdelingen som f.eks. daglig stuegang på vores hjerteintensiv afsnit og daglig stuegang i vores sengeafsnit for endocardit, klap- og svigtpatienter. Teamet driver vores Klapklinik, Hjertesvigt klinik, Udredningsklinik og Klinik for arvelige hjertesygdomme og deltager i diverse hjertekonferencer. Afhængigt af dine interesser og kompetencer vil der være forskellige muligheder for at indgå i disse funktioner, og hvis du har visioner inden for et særligt område, finder vi også en god løsning på dette. De vigtigste kvalifikationer for os er, at du er holdspiller, at du bidrager aktivt i forhold til udvikling og kan være med til at sætte nye standarder samt at du trives i forandringer. Inden for de næste år skal vi nemlig både skifte EPJ samt flytte til Nyt OUH.

Afdelingen har 4 vagtlag, iskæmi-vagt (tilkaldevagt), arytmivagt (tilkaldevagt), ekkovagt (tilkaldevagt) og speciallægevagt (tilstedeværelse til klokken 21 på hverdage og fra 8.30-18 i weekender/helligdage). Overlæger fra imaging-teamet indgår enten i ekkovagten eller speciallægevagten.

Vores forventninger til overlægen

 • Du er rollemodel for ”Patientens først, Højeste faglighed og Helhed og Ansvar”
 • Du er speciallæge i intern medicin: kardiologi
 • Du har erfaring og faglige kvalifikationer på højt niveau inden for ekkokardiografi og evt. MR/CT
 • Du har forskningskompetencer i form af erhvervet ph.d. grad og/eller disputats
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings-, udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er fleksibel og kan i særlige situationer også deltage i afdelingens øvrige funktioner
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge

 

Kort om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium og et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, der har gennemgået en markant vækst igennem de seneste år – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med (eller mistænkt for at have) hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende i forløbet.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Løn og ansættelsesforhold  

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  

 

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser for vagterne kan rekvireres ved henvendelse til ledelsessekretariatet på mail ode.b@rsyd.dk

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen på tlf. 2466 6642 eller mail: tina.poulsen@rsyd.dk

 

Ansøgningen

Ansøgningen vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Der er ansøgningsfrist den 15. september 2019.

 

 

Der forventes afholdt samtaler torsdag den 19. september 2019