Jobbet "Pædagog: God til teamsamarbejde og selvledelse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brønderslev Alle 21, 2770 Kastrup

Dit næste skridt

Vi har en ledig stilling som kan besættes af en ergoterapeut eller en pædagog. Derfor søger Kamager en ny kollega, som vil være med til at levere den specialiserede pædagogiske indsats, som beboerne på Kamager har brug for.

Om Kamager

Som en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden tilbyder Kamager et hjem for 40 beboere i alderen 25-75 år, alle med udviklingshæmning, flere med autismespektrum forstyrrelser, og mange har epilepsi og fysiske funktionsnedsættelser. Vi arbejder konfliktminimerende ud fra et neuropædagogisk perspektiv med vægt på Low Arausal. Vi har fokus på hver enkelt beboers kommunikation og behov for struktur og visualisering. Målet er at støtte den enkelte beboer i at udnytte sine muligheder og ressourcer optimalt. 

Kamager tilbyder en spændende og fleksibel hverdag

Vi søger en nysgerrig kollega med positivt sind og evnen til at prioritere og bevare overblikket. Vi tilbyder en arbejdsplads med store faglige ressourcer, et godt samarbejdsklima, godt humør og aktiviteter, samt store faglige- og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på introduktion, oplæring og mentorordning samt kompetenceudvikling, så alle kan bidrage til at fastholde og udvikle Kamagers faglige niveau, positive og glade stemning og særlige selvledelseskultur.

På Kamager er der ekstern supervision, både til det faglige og i forhold til samarbejdet.

Vores ønsker og forventninger til dig

Om du er nyuddannet eller erfaren eller måske har fået lyst til at skifte spor, er mindre vigtigt for os. For os er det vigtigste, at du vil arbejde for Kamagers kerneydelse: At skabe de bedste rammer om det gode liv for beboerne, på og udenfor Kamager. Du har mod på at tage selvstændigt ansvar og har den rette personlighed til at kunne arbejde inden for rammerne af selvledelse og selvledende teams:

  • Beboerne har brug for personlig pleje og støtte i hverdagen. Som medarbejder på Kamager skal du derfor yde hjælp til alle funktioner omkring personlig pleje og hygiejne, måltider, lettere rengøring, ledsage ved indkøb, administration af beboernes økonomi, samt deltagelse i   aktiviteter.
  • Du skal være i stand til at tilpasse den pædagogiske tilgang til den enkelte beboer, og du skal kunne arbejde konsekvent for at skabe forudsigelighed og ro ud fra netop dennes unikke behov.
  • Vi er organiseret i selvledende teams uden en afdelingsleder, og du kommer til at indgå i et af vores 5 pædagogiske teams sammen med 8-10 kolleger, der samlet varetager kerneopgaverne omkring 8 beboere. Organiseringen i selvledende teams betyder, at vi forventer, at teamet som udgangspunkt selv planlægger og koordinerer, har øje for udviklingspotentialer og beboernes behov, og selv tager ansvar for at handle. Du skal være i stand til at reflektere, være opmærksom på dine omgivelser og selv bede om hjælp og opsøge viden. Den bærende tilgang er altid at spørge, hvad man selv kan gøre for aktivt og proaktivt at bidrage inden for de ledelsesbestemte rammer, som du sammen med dit team hele tiden er med til at forme og udfylde. Det betyder, at du er i stand til at opdage behov, sætte i værk, følge op og se fremad. Centralt for at arbejde på denne måde er, at man er fleksibel, er god til at give og modtage feedback, og at man er tydelig i sin kommunikation både mundtlig og skriftligt i koordinering og aftaler med sine kolleger.
  • Vi foretrækker, at du har kørekort.
  • Kamager er røgfrit for alle i arbejdstiden både på området og ved ture ud af huset.

Ansættelse

Stillingen er på 35/37 timer og er til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden ligeligt fordelt på både dag- og aftenvagter (ikke nat) og omfatter også weekendarbejde/helligdage og en årlig beboerferie. Ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomster.

Ansøgning

Send din ansøgning snarest muligt, senest den 16.09.2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende på Kamager og den 19.09.2019.

Vi forventer, at du forud for samtalen har orienteret dig om Kamagers værdier, selvledelsesstruktur og beboergruppen på vores hjemmeside www.kamager.dk.

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kamager på telefon 3866 8181.