Jobbet "Overlæge Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Akutmodtagelse og Traumecenter: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Overlæge
Akut- og Traumecenteret,
Aalborg Universitetshospital
 
 
Trives du i en tæt teamstruktur?
 
Så er du måske vores nye kollega i Akut- og Traumecenteret (ATC) på Aalborg Universitetshospital. Vi søger en overlæge med masser af funktioner, og vi har høje forventninger til dig.
 
Vi forventer nemlig, at du kan behandle, udrede, prioritere, koordinere, stabilisere, vejlede, supervisere og meget mere – også når det går rigtigt stærkt.
 
Det gør det ind i mellem i ATC, som den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Universitetshospital hedder. Den består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue/modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium.
 
Kvalifikationer
Speciallæge i speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelse. Der forudsættes bred klinisk erfaring inden for modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt
  • Fagområdeanerkendelse i akutmedicin. Har du ikke den, forventer vi, at du ønsker at tage uddannelsen, som i givet fald betales af Region Nordjylland
  • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer.
  • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper
  • Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø
Arbejdsområder
Overlægen deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger.
Hovedopgaven er at stå for den overordnede koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er overlægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af patienterne. Og overlægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit samt i ambulatoriet.
 
Det forventes, at overlægen aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC
  • har gode kommunikative evner
  • fungerer som rollemodel for yngre kolleger
  • påtager sig vejlederfunktioner
  • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale inden for området
  • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere kliniske ansvarsområder 
Stillingen indebærer tilstedeværelse til klokken 18 på hverdage og søgne- helligdage. Når antallet af speciallæger i afdelingen tillader det, vil der på sigt på skift blandt afdelingens speciallæger være deltagelse i en ugentlig tilstedeværelsesvagt og på lang sigt deltagelse i døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget.
Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger. Ansættelse som overenskomstansat overlæge

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. En del af skemaet skal udfyldes af ansøger, som kan hente skemaet her: www.kompetenceskema.rn.dk.

Ansøgningsfrist den 16. september 2019

Tiltrædelse 1. november 2019 eller efter aftale

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, tlf. 9766 0100; e-mail jmm@rn.dk eller sekretær Maiken Ørskou Bols, tlf. 9966 4329; e-mail maibo@rn.dk
 
I akutmodtagelsen under ATC modtages alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Universitetshospital Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC (eksempelvis patienter til PCI-behandling eller trombolyse) passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.

ATC har to diagnostiske sengeafsnit med i alt 36 sengepladser i nær tilknytning til akutmodtagelsen. I disse afsnit opholder akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau fra hele Region Nordjylland
Fra primærsektoren modtager Ambulatoriet i ATC patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.
 
Alle ugens syv dage er en akutlæge til stede til klokken 18. Det er på sigt forventningen, at ATC får et døgndækkende akutlæge-vagtlag. Vagtformen bliver tilstedeværelsesvagter. Afhængigt af antallet af speciallæger ansat i ATC vil der være en overgangsperiode, hvor ATC dækker en andel af tilstedeværelsesvagterne - eksempelvis en vagt hver 7. døgn.

ATC er aktuelt bemandet med en ledende overlæge, fem overlæger, 2 HU-læger og fem introduktionslæger. Der er  tilknyttet 12 KBU-læge-, 4-8 AP-læge og 4 introduktionslægespor til afdelingen.