Jobbet "Sundhedsfaglig medarbejder søges til fokuseret indsats mhp. nedbringelse af tvangsindlæggelser" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Er du ergoterapeut, socialrådgiver, fysioterapeut eller sygeplejerske? Og brænder du for at blive klogere på, hvordan vi nedbringer tvang i psykiatrien - så har du nu mulighed for at fokusere målrettet på emnet.

Vi søger en medarbejder med psykiatrisk erfaring pr. 1. november 2019 til en fokuseret indsats i arbejdet med at forebygge tvangsindlæggelser. Vi har hidtil på Psykiatrisk afdeling Odense arbejdet målrettet på at forebygge tvang under indlæggelse med et godt resultat og ønsker nu, med denne stilling, at øge fokus på de patienter, der bliver indlagt med tvang. Stillingen er tidsbegrænset til et år.

Vi ønsker derfor en medarbejder med:

  • Psykiatrisk erfaring og relevant efter-/videreuddannelse
  • Gode analytiske kompetencer
  • Viden om og erfaring med tværsektorielt samarbejde
  • Et energisk og engageret sind
  • Gennemslagskraft og lyst til forandring
  • Kørekort, da der vil være mødeaktiviteter ud af huset i samarbejde med Odense-, Kerteminde- og Nordfyns kommune

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af:

  • Årsagsanalyse af tvangsindlæggelser med henblik på læring og på baggrund af disse iværksætte nye initiativer i afdelingen
  • Sammen med afdelingens anden specialsygeplejerske i staben - implementering af nye tiltag ud fra allerede eksisterende arbejdsgruppers forslag
  • Brobygger mellem sengeafsnit og andre samarbejdspartnere. Eksempelvis demenskoordinatorer, socialpsykiatriske bosteder, bostøtte m.m.
  • Udvikling og implementering af udvidet forhåndstilkendegivelse i ambulant psykiatrien og socialpsykiatrien

Arbejdstid er hverdage i dagtimerne. 37 timer eller efter aftale.

Organisatorisk vil du høre under afdelingsledelsen. Du vil få kontor i administrativt sekretariat og blive en del af staben, som bl.a. består af udviklingssygeplejerske, kvalitets- og forbedringssygeplejerske, sygeplejerske med fokus på nedbringelse af tvang, økonomi- og administrativt personale samt afdelingsledelsen.

Vi tilbyder:

En psykiatrisk afdeling med et engageret og fagligt kompetent personale.

En afdeling, der arbejder målrettet med nedbringelse af tvang.

Tæt samarbejde med specialsygeplejersken i stabsfunktion med fokus på forebyggelse af tvang.

Et team med høj faglighed og engagement, i et uhøjtideligt og uformelt miljø.

Gratis kaffe/te og frugtordning.

 

Ansøgningsfrist:    den 22. september 2019

Samtaler afholdes formiddag den 26. september

 

Afdelingen har rygepolitik.