Jobbet "Har du interesse for at stå i spidsen for rehabilitering og psykose" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Så har Psykiatrisk Center Amager per 1. november 2019 eller snarest derefter en ledig speciallægestilling på afsnit A2. Afsnittet er et subspecialiseret åbent døgnafsnit for psykoselidelser hos patienter over 35 år. Stillingen skal besættes som afsnitsledende overlæge.

Til stillingen søges en speciallæge, der har lyst til at indgå i det kliniske og forskningsmæssige arbejde indenfor udredning, psykopatologi og -farmakologi. Det tilstræbes, at speciallægen ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien, også vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde.

Afsnittet har en velfungerende og engageret personalegruppe, der består af reservelæge, specialpsykolog, afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, recoverymentor og sammen med naboafsnittet fysioterapeut, socialrådgiver og lægesekretær.

Afsnittet varetager behandling af patienter over 35 år med psykosesymptomer. Mange er udredt og følges ambulant, men udredningsopgaver forekommer.  A2 har 16 senge, som er placeret vis á vis med et åbent naboafsnit med 16 senge. Der er et godt samarbejde med naboafsnittet ligesom der deles flere faciliteter hermed.

To af afsnittes sengestuer øremærkede til patientstyrede indlæggelser. Her kan ambulante patienter med kontrakt indlægge sig selv efter nærmere aftaler i op til 5 døgn.

Speciallægen skal herudover kunne uddelegere ansvar og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede recoveryorienterede, strukturerede forløb med tæt inddragelse af patienter og pårørende.

Det er en forudsætning for at søge stillingen, at speciallægen vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for kollegialt samvær og undervisning med de lægekolleger, der arbejder på Digevej og den øvrige ambulante psykiatri på Hans Bogbinders Alle og Gammel Kongevej.

De kliniske opgaver består i:

  • Ledelse af patientforløb under indlæggelse
  • Varetage udredning og behandling i samarbejde med specialpsykolog
  • Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende
  • Deltage i undervisning af kolleger og YL

Øvrige opgaver:

  • Faglig udvikling i afsnittet
  • Indgå i afsnitsledelse med afdelingssygeplejersken
  • Implementeringsopgaver på tværs af centeret
  • Sikre forankring af kvalitets- og forbedringsmodel i afsnittet – inkl. aktiv deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder

Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS Ambulatorium, Gadeplansteam og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 4. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er 37 timer ugentligt. Stillingen er vagtbærende. Speciallægen deltager enten i døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter fra 15:30-20 månedligt, heraf en weekend hver anden måned. Aktuelt er ordningen særskilt aflønnet, og vagter fordeles frivilligt.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. september 2019 kl 12.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Klinikchef René Sjælland på rene.sjaelland@regionh.dk, telefon 21729501 eller
Afdelingssygeplejerske Sigrid Matthesen, sigrid.matthesen@regionh.dk.