Jobbet "Sct. Hans søger vikar til Ergoterapeut til Retspsykiatrisk afsnit for kvinder – du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af din tid og dine opgaver?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vores ergoterapeut går på barselsorlov og vi har brug for en vikar, i et år, imens hun er væk. Vil du lære den spændende retspsykiatri at kende og måden vi arbejder på, så er det måske noget for dig?

Psykiatrisk Center Sct. Hans afd. R. behandler mennesker der udover deres sindslidelse også har en retslig foranstaltning og ofte også et misbrug med påvirkning af sociale og emotionelle udfordringer og påvirket funktionsevne.

R5 er det eneste retspsykiatriske afsnit, der udelukkende har kvindelige patienter. Det er derfor et atypisk afsnit og der findes ikke afsnit lignende dette i Danmark. Tilgangen til patientbehandlingen bygger på tillid, åbenhed og troen på, at vi i samarbejde med patienten kan gøre en forskel. Vi arbejder systematisk og målrettet på at vedligeholde og øge patienternes funktionsevne ud fra de ressourcer og interesser de har. Vi forsøger at være gode rollemodeller for patienterne på hver vores måde med vores forskellige kompetencer og personligheder.

Vi har lange komplekse behandlingsforløb i lukket regi, hvor vi skal skabe mening og udvikling for og med patienterne. Det er et arbejde der kræver fokus på patienternes ønsker og behov, et meningsfuldt hverdagsliv, et godt tværfagligt samarbejde af høj monofaglig kvalitet og en opfindsom og fleksibel tilgang til behandlingen.

Vi har fokus på rehabilitering, behandlingsrelationen, motivation for forandring, risikovurdering og håndtering, kognitiv terapi, misbrug, livsstil, og psykofarmakologisk behandling.

Pleje og behandling i afsnittet sker på baggrund af en kognitiv terapeutisk referenceramme og MI (Motivational Interviewing), som alle introduceres til. Ergoterapeutisk refererer vi også til MOHO og vores arbejdsprocesmodel er OTIPM.

Vi søger en ergoterapeut vikar:

 • Der har lyst til at arbejde med patienter i lange og komplekse behandlingsforløb
 • Der er systematisk og målrettet i tilrettelægningen af ergoterapeutisk undersøgelse og interventioner
 • Der kan bruge sig selv aktivt i relations dannelsen
 • Der aktivt og selvstændigt kan bidrage monofagligt i de tværfaglige teams og byder ind i den samlede patientbehandling
 • Er tålmodig og kreativ i løsning af faglige udfordringer og leder efter muligheder frem for begrænsninger
 • Der kan danne sig et godt og grundigt billede af patientens samlede funktionsevne med reference til ICF.
 • Der kan anvende Adult Sensory Profile og Sansemodulation i hverdagens aktiviteter
 • Der gerne har erfaring med at arbejde med psykiatriske patienter
 • Der gerne er kognitivt uddannet

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et spændende og varieret arbejde i et udviklingsorienteret afsnit
 • Et tværfagligt miljø i afsnittet bestående af sygeplejersker, sosu-assistenter, psykolog, socialrådgiver, læge og dig som ergoterapeut.
 • Et arbejde på et psykiatrisk center, hvor vi udvikler ergoterapi og hvor vi er mange ergoterapeuter der bruger og inspirerer hinanden
 • Et center med fokus på udvikling af retspsykiatrisk rehabilitering og recoveryprocesser for de retspsykiatriske patienter
 • En god introduktion til afdelingen, centret, psykiatrisk ergoterapi, dokumentation mv.
 • Supervision, teamdage med grundige tværfaglige drøftelser og monofaglige sparrings- og netværksmøder.
 • En 30-37 timers stilling. Fremmødet vil primært være dagvagter. Men vi ønsker at give dig mulighed for at have fleksible arbejdstider og stor selvstændighed i tilrettelæggelse af tid og opgaver afhængigt af de aktivitetsproblemer du identificerer.
 • Start 1.11. eller efter aftale derefter
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Information om stillingen samt stillingsbeskrivelsen kan fås hos:

Afdelingssygeplejerske Rikke Holsdorf tlf. 38 64 23 10 rikke.holsdorf@regionh.dk

eller

Fagleder for Ergoterapi Anne Marie Torsting Tlf. 31 20 13 34 anne.marie.torsting@regionh.dk  

Ansøgningsfrist d. 20.09.19 kl.12.00

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 24.09.18