Jobbet "Dermatopatolog til Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
   

En af vore garvede overlæger har valgt at forlade os. Vi søger derfor en til to speciallæge(r) til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital. Vi tilbyder et spændende job i en travl og udviklingsorienteret afdeling med stor alsidighed, stor grad af medindflydelse, en høj kvalitet i arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø. Er dette noget for dig?

Vi søger 1-2 kolleger til vores overlæge/afdelingslægegruppe, kolleger, der ønsker at være en del af et fagligt stærkt team, hvor der er gang i både rutine og forskning. Hvis du mener, det kunne være dig, så skulle du lægge billet ind på en stilling hos os. Du vil blive ansat til at varetage et til to fagområder og vi tilstræber, at du kommer til at arbejde med lige netop det, du bedst kan lide. Aktuelt ønsker vi os kolleger med kunnen indenfor og lyst til ØNH, dermatopatologi samt gynækopatologi.

Vi har i Regionen alle specialer (fraset thoraxkirurgi og neurokirurgi) og vi betjener derfor alle specialer incl. speciallægepraksis, specialtandlægepraksis og alment praktiserende læger. Vi sætter en ære i et godt kollegialt samarbejde både i egen afdeling, men også med vore kliniske kolleger.

Patologiafdelingens organisering og profil

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital har afsnit placeret i Roskilde, Næstved og indtil april 2020 i Slagelse. Den samlede afdeling betjener således alle Regionens sygehuse/hospitaler samt praksissektoren, speciallægeklinikker, specialtandlæger og regionens privathospitaler. Det giver logistiske udfordringer og derfor glæder vi os til, at vi skal flytte den samlede afdeling til det ny Sjællands Universitetshospital i Køge ca i 2022. Aktuelt er vi ved at flytte vort afsnit fra Slagelse til Roskilde – vi regner med, der vil være indflytning som nævnt ovenfor pr 1/4 2020.

Vi ekspederer årligt ca. 130.000 rekvisitioner og dertil kommer Folkeundersøgelsen mod livmoderhalskræft. Den landsdækkende screening mod tarmkræft og brystkræftscreeningen fylder også en del i afdelingen. Vi deltager i diverse konferencer og sætter en ære i at holde et højt uddannelsesniveau blandt såvel læger som sekretærer og bioanalytikere ved deltagelse i kongresser og kurser samt ved sidemandsoplæring.

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Hvert af de tre geografisk adskilte afsnit ledes af en afsnitsledelse. Patologiafdelingen består samlet af ca. 170 ansatte.

Såfremt ovenstående gør dig nysgerrig, er du velkommen til at tage kontakt til os og høre nærmere. Du kan enten ringe eller skrive til ledende overlæge Birgit Meinecke eller til en anden af dine forhåbentlig kommende kolleger.

Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i overlægerekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Dine kompetencer

Du er speciallæge i patologi og har gode samarbejdsevner med en særlig forståelse både for samarbejdet indenfor egen afdeling og for det tværfaglige samarbejde, skal du være overlæge skal 5-årsreglen være overholdt.

Du skal være fagligt kompetent

Du skal have interesse for udvikling af patologi både regionalt, lokalt og internationalt. Herunder ser vi gerne lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Ansøgningsfrist 30/9 2019

Samtaler afholdes i løbet af oktober med ansættelse snarest derefter.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh