Jobbet "Afdelingslæge til Enhed for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Børne- og Ungdomspsykiatri

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd søger en afdelingslæge med speciale i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Stillingen er på fuld tid med ansættelse i Enhed for Spiseforstyrrelser.

Enhed for Spiseforstyrrelser hører organisatorisk under Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien, som er i en spændende udviklingsperiode, hvor der er fokus på både faglig og organisatorisk udvikling.

Børne- og Ungdomspsykiatrien har et dag-/døgnafsnit og tre ambulatorier, der hvert dækker et diagnostisk felt og alle aldre op til det fyldte 18 år. Dog dækker Enhed for Spiseforstyrrelse alle aldre, dvs. også voksne, og spreder sig over både et ambulatorium og sengepladser til såvel børn, unge som voksne. De tre ambulatorier er Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD.

Vores fokus er på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse og et tæt samarbejde med primærsektoren. Vores mål er at udvikle en børne- og ungdomspsykiatri, hvor medarbejderne trives, og hvor vi i fællesskab udvikler nye veje til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Hvis du brænder for dit speciale og er entusiastisk, ønsker vi, du skal være med til at sætte dit præg på denne udvikling. Vi håber, du har lyst til at være med.

Afdelingsledelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien består af en ledende overlæge, tre ambulatorieledere samt afsnitsledende sygeplejerske.
Derudover er der fem behandlingsansvarlige overlæger med hver deres ansvarsområde, samt faggruppeledere, der sikrer koordinationen på tværs af ambulatorierne og sengeafsnit.

Dine arbejdsopgaver som afdelingslæge, vil først og fremmest bestå i udredning og behandlingsopgaver samt konsulentbistand til samarbejdspartnere i forhold til patienter med spiseforstyrrelse. Dette vil foregå i tæt tværfagligt samarbejde med det øvrige personale. Du vil sammen med ambulatorielederen, den behandlingsansvarlige og den specialeansvarlige overlæge være ansvarlig for at sikre og videreudvikle det faglige niveau i forhold til det øvrige ambulatorium samt sikre en drift med høj faglighed. Du vil indgå i arbejdet med arbejdsorganisering, patient-flow og faglig udvikling igennem supervision, sparring, konferencer og undervisning.

For at bestride stillingen, har vi følgende ønsker til dig som ansøger:
 • Uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller speciallæge i psykiatri
 • Fagligt engageret og motiveret til at videreudvikle dig
 • Udviklingsorienteret, fleksibel og at du trives i et tværfagligt samarbejde
 • Supervisions- og undervisningserfaring
 • Erfaring med konsultativt og forebyggende arbejde
 • Uddannet psykoterapeutisk og har erfaring med spiseforstyrrelser
 • Såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, har interesse for at udvikle disse med henblik på at opnå relevante kompetencer.
Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • En udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
 • Gode kolleger og et godt arbejdsklima
 • En række spændende udfordringer og et inspirerende miljø at løse dem i
 • Gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter
 • Gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde psykoterapeutisk efteruddannelse.  
Der er en mødestruktur i klinikken som helhed, der bevidst støtter både monofaglig og tværfaglig udvikling. Sammen med klinikkens øvrige læger vil du indgå i lægeteamet, som sikrer koordinering af studenterundervisning, samt videre- og efteruddannelse for læger/speciallæger.

Klinikken generelt:
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnerede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP). Vi arbejder derfor fokuseret på at styrke fagligheden, det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt. Et meget vigtigt punkt er at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer, hvilket vil have et stort ledelsesmæssigt fokus.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder tæt med en veletableret forskningsenhed, hvor der arbejdes med konkrete forskningsprojekter, international undervisning samt med at stimulere, styrke og synliggøre den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsindsats. Der er her fokus på, at forskningen er kliniknær, og at den har relevans i den daglige kliniske praksis.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Forud for ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest.

Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Motiveret ansøgning vedlægges relevante bilag, fx autorisationsbeviser, CV, beskrivelse af de 7 kompetencesøjler, dokumentation fra dine tidligere ansættelser, anbefalinger, efteruddannelse o.a.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til behandlingsansvarlig overlæge Camilla Stoustrup, tlf. 97 64 30 40, e-mail: cams@rn.dk.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.

Funktionsbeskrivelse kan indhentes ved sekretær Mette Ramsgaard, tlf. 97 64 36 03 eller e-mail: mrams@rn.dk.