Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik i Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Psykiatrisk klinik Roskilde

Overlæge eller afdelingslæge med lyst til psykoterapeutisk arbejde.

Fast stilling 37 timer om ugen.

Psykiatrisk klinik betjener borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

Psykiatrisk Klinik Roskilde har 1 overlæge i afsnitsledelse, 1 overlæge eller afdelingslæge samt yderligere en speciallæge (aktuelt afdelingslæge). Den øvrige personalegruppe består af 2 lægesekretærer, 6 psykologer samt 3 sygeplejersker.

 

Stillingsbeskrivelse

I klinikken behandler vi patienter med ikke psykotiske angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, i såvel hoved- som regionsfunktion.

Din arbejdsfunktion vil blive delt mellem udredningsarbejde og behandling. Herunder især differential diagnostik overfor psykotiske og depressive lidelser. Behandlingsarbejdet er i høj grad psykoterapeutisk, både individuelt og i gruppe.

Derudover forestår speciallægerne den ofte forekommende supplerende medikamentelle behandling.

Den psykoterapeutiske behandling af angstlidelser og OCD er primært kognitiv terapi med psykoedukation og eksponering med bidrag fra de nyere kognitive metoder såsom ACT og mindfullnes.

Behandlingen af personlighedsforstyrrelser tager udgangspunkt i  MBT, (mentaliseringsbaseret terapi), og består af elementerne psykoedukation, individuel terapi og gruppeterapi.

Der er tæt samarbejde mellem de 2 teams.

Alle patienter tilbydes pårørende- og børnesamtaler i samarbejde med vores socialrådgiver. Vi har ligeledes pårørende og forældre grupper.

Behandlingen følger den ramme der er angivet i Danske Regioners pakkeforløb .

Vi har tradition for evalueringsarbejde og forskning.

Du vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt 3 sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde.  Udover Psykiatrisk klinik Roskilde er der en psykiatrisk klinik i Køge og desuden distriktspsykiatri i Roskilde og Greve/Køge samt opus team til psykosebehandling. Ud over regionsfunktion for Angst og Personlighedsforstyrrelser har Psykiatrien Øst regionsfunktion for skizofreni. Hertil kommer klinikkerne for selvmordsforebyggelse, liaison og shared care samt distriktspsykiatri for ældre.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Der er i alt ansat ca. 29 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og det kollegiale område. Overlægen vil indgå en ca. 13-skiftet vagt med rådighed fra bolig samt delvagt 9-13 i weekends. Afdelingslægen vil indgå i en ca. 10-skiftet bagvagt med rådighed fra bolig.

 

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

 

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har en psykoterapeutisk uddannelse og erfaring
 • At du har erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige god med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse.

 

 

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Psykiatrien Øst Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21 eller afdelingssygeplejerske Dorrit Dilling-Hansen på tlf:. 21 71 21 45.

 

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS indgåede overenskomster.  

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

Ansøgningsfrist: 18.09.2019

 

Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter

 

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

Ansøgning med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, tidligere ansættelse bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.