Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge i pædiatri med neurologi og/eller neonatologi som fagområde. Mulighed for ansættelse som uddannelsesansvarlig overlæge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger en pædiatrisk overlæge (evt. afdelingslæge) med hovedansvarsområde indenfor enten neuropædiatri eller neonatologi. Udover disse specialer har du mulighed for at få tilknytning indenfor andre fagområder, der interesserer dig og/eller have fokus på patientkategorier, som du finder særlig interessante efter aftale med Afdelingsledelsen.

Derudover er der mulighed for ansættelse som uddannelsesansvarlig overlæge, hvis du har interesse og dokumenteret erfaring indenfor dette område.

Vi lægger vægt på et godt og fagligt inspirerende arbejdsmiljø og forsøger derfor i høj grad at prioritere den enkeltes interesser. Du bliver ansat på en spændende og engageret Afdeling med mange udfordringer og muligheder for at sætte dit faglige præg på stillingen; specielt efter, at vi er flyttet til Slagelse Sygehus (maj 2018), hvor der er indført mange nye arbejdsgange, efter vi er blevet en del af et stort Akutsygehus.

Neonatologi
Neonatalafsnittet tager imod nyfødte efter fødslen, hvor der er behov for særlig pleje og behandling. Neonatalafsnittet behandler børn fra gestationsalder på 28+0 uger og i hele neonatalperioden og vi har Regionsfunktion i neonatologi. Der kan dog også indlægges børn op til 1 år med behov for semi-intensiv behandling og monitorering.

Vi anvender blandt andet CPAP, Si-PAP, Optiflow og kortvarig respiratorbehandling. Intubation og surfactant behandling, anlæggelse af NAK og NVK samt CVK (longline) er en del af vores rutine behandlingsprocedurer. UL af cerebrum samt neonatal EKKO kardiografi udføres ved specielt uddannede læger fra vores Afdeling.

Afsnittet tilstræber at arbejde familiecentreret med udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og kompetencer med henblik på empowerment af familien i omsorgen til deres barn. Neo afsnittet råder over 9 pladser, alle sammen etableret som ene sengestuer, med mulighed for at begge forældre kan være medindlagte.

Neonatalafsnittet har et tæt samarbejde med Familieambulatoriet, idet vi også har Regionsfunktion i behandling af nyfødte børn af mødre med medicin- og alkoholforbrug.

Neonatal afsnittet har et etableret transporthold, bestående af læger og neonatale sygeplejersker med specieluddannelse og kompetencer, som varetager stabilisering og transport af moderat syge børn fra andre børneafdelinger i Regionen og hjemmetransporter fra Neonatal Klinikken, Rigshospitalet.

Alle børn med kritisk hjertefejl, behov for respiratorbehandling og ECMO, samt intuberede nyfødte med behov for længevarende respiratorbehandling flyttes ved GN transporthold til Rigshospitalet.

Børneneurologi
Vi har et velfungerende neuropædiatrisk ambulatorium hvor vi vurderer og udreder børn i alle aldre med neurologiske problemstillinger. Derudover tilser vores neuropædiatere ved behov børn med neurologiske sygdomme indlagt på vores sengeafsnit.
Derudover deltager vi i CPOP opfølgningsprogram med hjælp fra børneortopædkirurgerne i Hvidovre, behandler børn med botulinuminjektion når det vurderes nødvendigt og har årlige besøg på specialhuset Marjatta, hvor vi primært ser børn med Downs Syndrom i deres vanlige omgivelser.

Vi har et tæt samarbejde med sygehusets dedikerede fysio- og ergoterapeuter med hvem vi har ugentlige konferencer.
Vi har hver måned tværsektorielle samarbejdsmøder med vores samarbejdspartnere i de nærliggende kommuner.

I tillæg driver vi et særligt ambulatorium for børn med søvnforstyrrelser. Hovedparten af søvnbørn ses udelukkende af søvnsygeplejersker, men neuropædiateren skal kunne varetage udredning og behandling af børn med mistanke til reelle søvnforstyrrelser.
Der er aktuelt tilknyttet to speciallæger, en pædiatrisk kursist og vekslende yngre læger til funktionen. Derudover er der fast tilknyttet neuropædiatriske sygeplejersker og sekretær til vores specialeambulatorier. Vi har en stor grad af tværfaglighed i vores ambulatorium, hvor sygeplejersker arbejder meget selvstændigt.

Uddannelse af yngre læger
Har du erfaring med uddannelse af yngre læger og går med en drøm om at blive uddannelsesansvarlige overlæge, kan vi tilbyde dette i stillingen.
Vi vægter uddannelse og undervisning højt i Afdelingen. Vi har bl.a. simulationstræning i akutte neonatale og pædiatriske cases hver 2. uge, mandagens case samt undervisning ved speciallæger. som du bliver en del af. Samt naturligvis, hvad du selv kan bibringe af gode ideer.

Om stillingen i øvrigt
Stillingen byder på attraktive arbejdsvilkår og efteruddannelsesmuligheder i en velfungerende afdeling med Børneakutmodtagelse i samarbejde med Akutafdelingen, Alment Børne- og Ungeafsnit, Neonatalafsnit og stort Børneambulatorium med flere grenspecialer såsom; kardiologi, neurologi og søvnforstyrrelser, endokrinologi, pulmonologi,  neonatologi, socialpædiatri, nefrologi og enuresis/inkontinens. Vi har regionsfunktion i børnereumatologi, neonatalogi og et Regionalt  Familieambulatorium (forankret på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling).
Vi har ca. 5000 indlæggelser og 12.000 årlige ambulante besøg.

Du får til en vis grad indflydelse på planlægningen af dit eget arbejde og vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, men samtidig at du har gode evner for samarbejde. Mange arbejdsopgaver bliver løst i et tværfagligt samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker.

Hvis du er interesseret i en særlig form for videreuddannelse, herunder ekspertuddannelse, så er der også mulighed for at få planlagt dette, og vi er fleksible i forhold til arbejdstilrettelæggelse og deltidsstillinger. Vi er åbne for gode ideer og vil meget gerne være med til at udvikle.

Vi stræber hele tiden på at have patienten i centrum, men også den enkelte medarbejder. Du indgår som bagvagten i 10-skiftet tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse. Du vil få en grundig introduktion til vagten og dine andre funktioner på Afdelingen. Der stilles vagtværelse centralt i afdelingen til rådighed.

Hvis du er interesseret i forskning, vil vi gerne arbejde på at søge midler til at få frikøbt tid afsat til forskning. Vi har aktuelt 1 sygepleje ph.d. i neonatologi, samt en lille veletableret forskningsenhed, der samarbejder med Dansk Børne Astma Center i Gentofte, med 2 ph.d. studerende og en forskningssygeplejerske.

Pædiatrisk Afdeling deltager i undervisning af 6. semester medicinstuderende fra Københavns Universitet og ser generelt uddannelse af læger, som en af kernekompetencerne i Afdelingen.

Slagelse Sygehus er et af Region Sjællands fire Akutsygehuse.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Mathiesen på mail pemt@regionsjaelland.dk eller på telefon 22 70 74 90 for yderligere oplysninger.

Dine kvalifikationer

  • Speciallæge i pædiatri
  • Dokumenteret erfaring i neurologi eller neonatologi
  • Hvis du ønsker stilling som uddannelsesansvarlig overlæge desuden dokumenteret erfaring i arbejde med den lægelige videreuddannelse
  • Vi gør opmærksom på, at du for at kunne blive ansat som overlæge i Region Sjælland, skal have 5 års anciennitet som speciallæge

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger/afdelingslæger - indgået mellem FAS/Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de syv lægelige kompetencer og må derudover gerne indeholde kronologisk CV samt specifikation af specielle interesseområder og ønsker.

Samtaler afholdes i uge 39/40

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave