Jobbet "Overenskomstansat overlæge søges til Tværfaglig Smertecenter/Palliativt team, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Overenskomstansat overlæge søges til Tværfaglig Smertecenter/Palliativt team, Holbæk Sygehus

Ved Tværfagligt Smertecenter/Palliativt team på Holbæk Sygehus, er der en vagtfri stilling som overlæge ledig, til besættelse den 1. december 2019 eller snarest derefter.

 

Smertecentrets arbejds- og ansvarsområde er patientbehandling, undervisning, uddannelse og forskning.

Patienterne tilbydes et tværfagligt forløb med deltagelse af læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. 2-4 gange årligt afholdes et smertehåndteringskursus.

 

De palliative patienter modtages for flertallets vedkommende på ambulatorieniveau, men en del af patienterne er indlagte og tilses i afdelingen. Der er endvidere et veludbygget samarbejde med kommunerne bla. med lejlighedsvise hjemmebesøg på et par institutioner, som fungerer som kommunale tilbud til palliative patienter.

 

Centret består af følgende medarbejdere:

3,5 overlæger

6 sygeplejersker

2 psykologer

2 fysioterapeuter

2 socialrådgiver

3 sekretærer

 

Kvalifikationer:

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi, rheumatologi, neurologi, onkologi, almen medicin eller andet for stillingen relevant speciale.

Endvidere vil nedenstående vægtes:

  • Ansøgere med interesse for kronisk smerteterapi og/eller palliation
  • Det vil evt. være muligt at få bevilget den nordiske smerteuddannelse
  • Faglig inspirerende og initiativrig
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • Innovativ og udviklingsorienteret
  • Evne til at varetage forsknings-og udviklingsopgaver
  • Eventuel deltidsstilling vil ikke være en hindring

Løn-og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Stillingen er vagtfri.

Henvendelse vedr. stillingen kan rettes til specialeansvarlig overlæge i Tværfagligt Smertecentret Ole Bo Hansen, tlf. 40 95 00 99 eller ledende overlæge Jørn Bo Madsen, tlf. 21 60 39 17.

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. september 2019.

 

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger. Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de 7 kompetencer i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen -  med bedst mulig dokumentation -  forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.