Jobbet "Vagtfri lægestilling ledig i Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Stillingen henvender sig primært til læger, som ønsker en længevarende vagtfri stilling – i et subspeciale der forener psykiatri og somatik – med mulighed for oplæring og erfaring med samtalebehandling i tværfaglige teams.  

 

Du vil komme til at arbejde såvel psykoterapeutisk som lægefagligt i et tværfagligt team med tæt samarbejde mellem psykologer, kliniske diætister, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter og læger.

 

Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser er opdelt i 3 behandlerteams med såvel Hovedfunktion, Regionsfunktion og Højt specialiseret funktion. Ambulatoriet modtager personer med moderate til svære spiseforstyrrelser, der vurderes at kunne profitere af ambulant psykoterapi.

 

Behandlingen i Team 1-2 med Hoved – og Regionsfunktion er flersporet og omfatter systemisk-narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand. Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, kropsterapi og i mindre omfang individuel og par - og familieterapi.  

 

Dine kompetencer 

 • Lyst til /erfaring med patientarbejde indenfor psykiatrien og meget gerne spiseforstyrrelser 
 • Lyst til /erfaring med psykoterapi.  
 • Fleksibilitet og evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret med lyst til at lære nyt 
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt behandlerteam 
 • Lyst til og mulighed for et længerevarende ansættelsesforhold på min. 1 år.

 

Dine arbejdsopgaver 

 • Deltagelse i somatisk og psykiatrisk udredning og visitation af ambulante patienter med spiseforstyrrelser i samarbejde med overlæger og reservelæger i Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser 
 • Psykofarmakologisk behandling 
 • Psykoterapi under supervision 
 • Psykoedukation af patienter og pårørende 
 • Involvering i netværkssamarbejde og behandlingssamarbejde på tværs af behandlingsafsnit og bosteder efter behov og interesse

 

Ambulatoriet tilbyder 

 • En spændende innovativ arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder 
 • Et godt arbejdsmiljø og nært tilhørsforhold i flerfagligt behandlerteam
 • Mulighed for psykoterapeutisk oplæring 
 • Systematisk supervision af arbejdsopgaverne 
 • Deltagelse i Centrets uddannelsesaktiviteter
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter, forskningsvejledning mm. 

 

Desuden 

Mulighed for ansættelse i vagtfri stilling med fast arbejde i dagstimerne og fri i weekender og på helligdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen. 

 

Yderligere oplysninger 

Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup: http://www.psykiatri-regionh.dk/pc-ballerup-job 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos  

Afsnitsledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht, telefon: 51 40 95 56, mail: lene.kiib.hecht@regionh.dk 

Eller

Overlæge Birgitte Munch Jensen, telefon 3864 5352, mail: birgitte.munch.jensen@regionh.dk

Eller 

Klinikchef Louise Rasmussen, telefon: 38 64 51 71, mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk 

 

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2019 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler: 26. september kl. 9.30-11.30

 

Ansøgning modtages kun elektronisk via nedenstående link.