Jobbet "Interventionsradiografer til vagtfri stilling på Billeddiagnostisk Afdeling SUH- Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Stillingsopslag

2 radiografer i vagtfri stilling til karradiologisk intervention.

Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital Roskilde

 

Er du uddannet radiograf, og brænder du for intervention?

Billeddiagnostisk Afdeling i Roskilde skal 1. januar 2020 overtage udførelsen af karradiologiske undersøgelser samt endovaskulær behandling (ballondilatation samt stentanlæggelser) da karkirurgien i Region Sjælland flytter til vores matrikel.

Vi skal derfor ansætte 2 radiografer der ønsker at arbejde med specialet. Det er en fordel hvis du har erfaring med intervention, men har du ikke erfaring, vil vi sørge for oplæring på ekstern matrikel inden opstart 1.januar 2020.

I skal være med til at starte hele processen op, det indbefatter bl.a. indretning i rummet, udarbejdelse af arbejdsgange, indkøb af utensilier samt oplæring af personale. Vi planlægger at I skal oplære 2 radiografer yderligere, så funktionerne i rummet kan varetages under ferieafvikling eller andet fravær.

 

I stillingerne indgår ansvar for udvikling, oplæring og udarbejdelse af instrukser indenfor specialet.

Begge stillinger er på 37 timer og vagtfri. Det skønnes at vi skal udføre karundersøgelser 4 dage ugentligt og den 5. dag tænker vi at man indgår i vores afdeling i de konventionelle røntgenrum.

På Billeddiagnostisk Afdeling SUH, Roskilde er vi ca. 65 ansatte, heraf 35 radiografer og 2 sosu-assistenter i plejegruppen. Radiograferne arbejder i 3-skiftet vagt.

 

Vi varetager den radiologiske betjening af indlagte og ambulante patienter, samt patienter fra primærsektor og patienter henvist via det frie sygehusvalg.

Vi udfører ca. 85.000 undersøgelser på årsbasis.

Afdelingen har i samarbejde med Neurologisk Afdeling regionsfunktion på al trombolyse-behandling i Region Sjælland og udfører derfor perfusions skanninger døgnet rundt. Desuden udfører vi i samarbejde med Kardiologisk afdeling CT-KAG.

Afdelingen har 5 beskrivende radiografer, der afholder skade- konferencer i Køge.

Vi har fælles ledelse med Billeddiagnostisk Afdeling i Køge og deraf et tæt samarbejde i hele organisationen.

 

Afdelingen er fuldt digitaliseret med GE RIS/PACS. Vi har 3 konventionelle undersøgelsesrum med DR-udstyr samt et interventionsrum med gennemlysning, og vi udvider med endnu et interventionsrum, der skal rumme vores karundersøgelser. Vi har derudover 3 ultralydsapparater, 3 CT-skannere, og 3 MR-skannere.

 

Som en del af Region Sjællands sygehusplan er vi i gang med processen, der skal gøre os til en af Danmarks største røntgenafdelinger. I 2023 er det planen at SUH skal rumme mange specialer som regionens hovedsygehus. Sundhedsplatformen er implementeret i hele Region Sjælland.

 

 

Vi forventer du:

 

  • Er selvstændig, positiv, engageret og motiveret
  • Har lyst til og mod på at udvikle faget
  • Er ansvarsbevidst og behandler alle med respekt for den enkelte
  • Har gode kommunikationsevner og godt humør
  • Er god til organisering og strukturering, og kan bevare overblikket når der er travlt

 

Vi tilbyder:

 

  • Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø, hvor vi løfter i samlet flok
  • Godt tværfagligt samarbejde
  • Et fagligt udviklende miljø, hvor vi har fokus på kvalitet
  • Indflydelse på egen hverdag/frihed under ansvar.
  • Humor og godt humør

 

Hospitalet er centralt placeret i forhold til transport. Roskilde station er i gangafstand til sygehuset og motorvejsafkørslen er meget tæt på. Der er gode parkeringsforhold.

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

 

Har du lyst til at være en del af dette, skal du sende os din ansøgning senest 22.september 2019.

Vi forventer at afholde samtaler onsdag d. 25.september 2019.

             

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsradiograf Tina Birkemose på telefon 4732 5417 eller mail tbir@regionsjaelland.dk

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh