Jobbet "Regionspsykiatrien Midt i Viborg søger lægevikarer til efteråret 2019" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
– stillingen kan med fordel kombineres med, at du har semestret fri og skriver dit speciale

Er du stud.med. og interesseret i psykiatri? Tænder du på udfordring? Vil du være med blandt de bedste? - Så har du muligheden nu!


4 gode grunde til at blive lægevikar i Regionspsykiatrien Midt - Viborg
  1. Spændende udfordringer inden for både det psykiatriske og i mange tilfælde også det somatiske område.
  2. God, daglig vejledning og supervision af afdelingens overlæger.
  3. En chance for at prøve egen faglighed af og få erfaring.
  4. Et godt supplement til S.U.´en.

4 egenskaber og kvalifikationer, vi gerne ser dig have
  1. For at du kan ansøge, er det et krav, at du har gennemført 8. og meget gerne 10. semester.
  2. Interesse for psykiatri. Psykiatrisk erfaring er ikke nødvendig, så længe du har interessen.
  3. Høj faglighed og vilje til at udvikle denne.
  4. Gode samarbejdsevner, både mono- og tværfaglige.

Arbejdstiden vil være mellem 25 og 37 timer pr. uge - primært på hverdage kl. 8.00 og 15.30 (fredage til kl. 15.00).
Efter aftale kan der være nogle vagter på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 21.00 samt enkelte lørdage/søndage i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00.

Der/man vil ligeledes være:
  • mulighed for senere at få en evt. præ-KBU ansættelse
  • velkvalificeret til en evt. fremtidig I-stilling indenfor voksenpsykiatrien

Ansøgningsfrist
Ansøgningen bilagt CV og hidtidige eksamenspapirer sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest fredag den 20. september 2019.
Ansøgerne vil løbende blive vurderet og indkaldt til samtale.

Ved spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen på tlf.: 7847 4000 eller mail: Kirsten.Goetzsche-Larsen@ps.rm.dk


Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.