Jobbet "Barselsvikar for fysioterapeut, Funktionsområde 1" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Barselsvikariatet som fysioterapeut i Rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital er ledigt til besættelse fra den 1.nov. 2019.

Vikariatet er på 37 timer om ugen i 9 måneder og med mulighed for forlængelse.

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00. Der indgår weekendarbejde ca. hver 3. uge samt arbejde på helligdage ca. 2 gange årligt.

 

Om stillingen

Stillingen omhandler varetagelse af individuelle træningsforløb af indlagte og ambulante ben amputerede patienter samt varetagelse af instruktion, behandling og træning af indlagte patienter på ortopædkirurgisk afd. O3. De ambulante benamputerede patienter trænes i længere forløb med henblik på forberedelse til proteseforsyning og træning i brug af protese. Træningsforløbene er individuelle med udgangspunkt i patienternes ofte komplekse problemstillinger.

De indlagte patienter er ortopædkirurgiske patienter indenfor specialerne amputation, infektion, knogle- og bløddelstumorer, hofte- og knæalloplastikker samt Ganz opererede.

Vi er et team bestående af fire fysioterapeuter, som dækker amputationsspecialet og varetager oplæring, kollegial sparring, faglig udvikling, undervisning m.m.

Dine opgaver bliver

 • At varetage genoptræning af indlagte og ambulante benamputerede patienter
 • At vurdere og træne indlagte ortopædkirurgiske patienter i accelererede patientforløb
 • Selvstændigt at vurdere, prioritere og udføre behandlingen ofte ud fra en postoperativ plan
 • At medvirke til en god og velkoordineret udskrivelse, herunder udarbejde genoptræningsplaner
 • At indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi søger en fysioterapeut der

 • Har interesse for genoptræning af benamputerede patienter. Vi prioriterer ansøgere med erfaring indenfor dette speciale.
 • Har erfaring med at behandle ortopædkirurgiske patienter
 • Kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø 
 • Trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt 
 • Er bevidst om din terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient 
 • Udviser engagement og stabilitet 
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til dine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere dine arbejdsopgaver

 

Om os

Rehabiliteringsafdelingen er en afdeling for fysioterapeuter og ergoterapeuter, der dækker hospitalets kliniske afdelinger på to matrikler, Svendborg og Odense. Stillingen er placeret i Odense.

Vi er ca. 200 ansatte og er organiseret i 5 funktionsområder med tværfaglige selvfungerende grupper samt et sekretariat, hjælpepersonale og en forsknings – og udviklingsenhed.

Afdelingen modtager ergoterapeut – og fysioterapeutstuderende i klinisk praktik.

Du vil blive en del af en gruppe bestående af 10 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter, som er tilknyttet de ortopædkirurgiske sengeafdelinger O2 og O3 samt ambulant genoptræning i Rehabiliteringsafdelingen.

Kulturen i gruppen er præget af et godt samarbejdsmiljø. Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation. Du får nogle erfarne og engagerede kolleger, som har fokus på faglig udvikling.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende terapeut Jasper Juhl Holm på tlf. 30 56 63 97, mail jasper.holm@rsyd.dk, eller Fysioterapeut Marianne Gregersen på tlf. 51800204, mail marianne.gregersen@rsyd.dk

 

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

Der modtages kun ansøgninger elektronisk via dette link.

 

Ansøgningsfrist: Søndag 22. september kl 23.59

Ansættelsessamtaler forventes afviklet fredag 27. september om formiddagen.