Jobbet "Fysioterapeut til de akutte sengeafsnit Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Jobbet

Neurologisk afdeling, Ergoterapien og Fysioterapien tilknyttet de akutte sengeafsnit på Nordsjællands Hospital søger en fysioterapeut 1. november eller snarest muligt derefter. Neurologisk afdeling består af afsnit for Akut Apopleksi, afsnit for Akut Neurologi, Hillerød, samt afsnit for Neurorehabilitering placeret i Frederikssund. Neurologisk afdeling indeholder derudover et specialeopdelt ambulatorium, hvortil der er knyttet fysioterapi og ergoterapi med varetagelse af ambulante opgaver indenfor Spasticitetsbehandling, Neuroonkologi, samt Apopleksi. Neurologisk afdeling er kendetegnet ved tværfaglige, sammenhængende, effektive patientforløb med høj sundhedsfaglig kvalitet.

I de akutte sengeafsnit er der ansat 10 fysioterapeuter og 11 ergoterapeuter, herunder en specialeansvarlig fysioterapeut - og ergoterapeut.

Afdelingen modtager studerende fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den kliniske underviserfunktion varetages af 1 klinisk underviser i ergoterapi , samt 3 kliniske undervisere i fysioterapi.

Neurologisk afdeling. Nordsjællands Hospital har Regionsfunktion rettet mod voksne med erhvervet hjerneskade indenfor Apopleksi. Regionsfunktionen understøttes af anbefalinger fra forløbsprogrammet til voksne med erhvervet hjerneskade. På Nordsjællands Hospital, Hillerød betyder det fremmøde i dagvagter, senvagter og weekendvagter med det fokus at skabe øget værdi for vores patienter, herunder:
 • Målrettet rehabilitering
 • Tværfaglighed i opgaveløsning
 • Rehabilitering/træning alle ugens dage
 • Medinddragelse af patient - og pårørende
 • Kompetenceudvikling

Vi tilbyder

 • En spændende stilling indenfor akut apopleksi og akut neurologi
 • Et arbejde, hvor faglighed og evidensbaseret praksis vægtes højt
 • Et læringsmiljø med sparring/supervision monofagligt og tværfagligt
 • Et selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med teamet af fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på tværfaglighed i opgaveløsningen

Vi forventer:

 • At du har særlig interesse for det fysioterapeutiske neurologiske speciale og neurorehabilitering.
 • At du har personlig modenhed og kan arbejde selvstændigt og engageret i en travl hverdag
 • At du har gode tværfaglige samarbejdsevner der retter sig mod fælles sundhedsfaglig opgaveløsning
 • At du har efteruddannelse, gerne indenfor ABC koncepterne og/eller interesse for fysioterapeutisk kompetenceudvikling rettet mod neurologi og neurorehabilitering

Ansættelsesvilkår

Stillingen er med gennemsnitlig ugentlig ansættelsesgrad på 37 timer og er til besættelse 1. november 2019 eller hurtigst muligt derefter. I stillingen indgår blandede vagter, både dagvagter og senvagter indtil kl. 17.30, samt helligdagsvagter og weekendvagt både lørdag og søndag.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er d. 7. oktober kl. 08.00.
Vi forventer at afholde samtaler ultimo uge 41.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Britta Jacobsen tlf. 48 29 74 06 e -mail: Britta.garder.jacobsen@regionh.dk  eller til Mads Færgemann, konstitueret specialeansvarlig fysioterapeut tlf. 48 29  75 81.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.