Jobbet "Bioanalytiker til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B Winsløwsvej 4, Indgang 18 Penthouse, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Har du interesse og erfaring med farmakologiske analyser så er du den faglige specialist, vi søger.

Vi søger en engageret og selvstændig faglig specialist i 37 timer/uge pr. 1. januar 2020, som har lyst til at stå i spidsen for den faglige ledelse af analyser indenfor farmakologi og porfyri, der hovedsaglig analyseres på følgende analyseplatforme HPLC, LC-MS/MS & Fluorescens spectrofotometri. Der vil i opgaveløsningen være et tæt samarbejde ansvarlig læge & biokemiker, samt med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Hvad skal du lave?

Din primære opgave bliver at have ansvar for koordinering og kvalitetssikring af afdeling KBF’ s porfyri- & farmakologiske analyser samt medvirke til koordineringen af blodprøvetagning i tæt samarbejde med afdelingens øvrige faglige specialister, hvilket bl.a. indebærer:

 • Du er ansvarlig for udførelse af de fastlagte kvalitetssystemer (intern og ekstern) og svarafgivelse inden for området samt sikre at standard og kvalitet opretholdes.
 • Du er ansvarlig for at rekvirere de nødvendige statistiske udtræk til styring af driften.
 • Du deltager i de faglige teams omkring analyserne.
 • Du er kontaktperson til relevante firmaer og indgår leveringsaftaler.
 • Du er ansvarlig for at udfærdige og ajourføre vejledninger, procedure, instrukser samt øvrige dokumenter og rapporter samt sikre at alle medarbejdere oplæres på en ens og kompetent måde.
 • Vedligeholdelse af teknisk udstyr og bistå bioanalytikere med vejledning ved udbedring af fejl på teknisk udstyr eller analysemetoder i samarbejde med afsnittets biokemikere.
 • Tilpasse daglige arbejdsplaner således arbejdet kan udføres på en hensigtsmæssig måde
 • Være opmærksom på medarbejdernes trivsel og faglige udvikling samt understøtte en god og positiv kultur.
 • Du er ansvarlig for at holde dig ajour med udviklingen inden for det faglige område, og deltage i afprøvning og implementering af nye analyser og apparatur.
 • Medvirke til og indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Deltage i udarbejdelse af driftsafsnittets strategi og faglige udvikling samt indstilling til anskaffelse af større apparatur.

Du skal også indgå i et tæt samarbejde med kollegaer, hvor I sammen skal sikre at:

 • Arbejdsplanen opdateres ved sygdom og fravær.
 • Medarbejderne er informeret og orienteret om evt. ændringer eller nye tiltag.
 • Observationer på fejl og mangler videreformidles.
 • Afdelingens blodprøvetagningsfunktioner bemandes.
 • Deltager ved prioriteringen af indstillinger til kurser i driftsafsnittet.
 • Deltager i udarbejdelse og implementering af introduktionsplaner for nyansatte bioanalytikere i driftsafsnittet.

Hvem er vi?

Vi er Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, der er en tværfaglig klinisk afdeling med to specialer – Klinisk Biokemi og Klinisk Farmakologi. Vi er ca. 260 medarbejdere og udfører ca. 10.5 millioner analyser i afdelingen om året. Inden for de to specialer har vi en stor udrednings- og rådgivningsaktivitet, herunder Lægemiddelinformationen samt udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser. Der foregår også en stor forskningsaktivitet i afdelingen, som indebærer arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper. Derudover har afdelingen en lang række undervisningsopgaver på flere uddannelser ved Syddansk Universitet og bioanalytikeruddannelsen.

Organisatorisk er afdelingen opbygget i 3 driftsafsnit, der alle ledes af en overlæge/afdelingslæge og en afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar. Hertil kommer forskellige stabsfunktioner og et forskningsafsnit, som ledes af afdelingsledelsen og afdelingens forskningsansvarlige professor.

Hvem er du?

 • Du er uddannet bioanalytiker, med nogle års erfaring.
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team.
 • Du er i høj grad i stand til selv at prioritere dine opgaver.
 • Du er kvalitetsbevidst og omstillingsparat.
 • Du bidrager med et godt psykisk og socialt arbejdsmiljø.
 • Du udviser aktiv deltagelse i personlig og faglig udvikling.
 • Du er samarbejdsvillig.

Hvad tilbyder vi?

 • En spændende og udfordrende stilling på 37 timer.
 • Grundig oplæring i afsnittets arbejdsområder.
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og kongresser.
 • Tæt samarbejde med søde og dygtige kollegaer og medarbejdere.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Lotte Foegt Poulsen lotte.f.poulsen@rsyd.dk tlf. 30587570 eller ledende bioanalytiker Helle Weimar-Sørensen, helle.weimar-soerensen@rsyd.dk, tlf. 24961594

Tiltrædelse sker efter aftale. Der er ansøgningsfrist den 29. september 2019.

Arbejdsstedet er Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, i Odense. Løn og ansættelsesvilkår sker iht. overenskomst mellem Dbio og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Der vil være 3 måneders prøvetid for ansøgere, der ikke i dag er ansat i Region Syddanmark.