Jobbet "Landsdækkende ledende jordemoder søges til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

Ønsker du stor indflydelse på såvel fagets kerneområde som Sundhedsvæsenets udvikling i Grønland, så skal du læse videre i dette stillingsopslag.

Nyoprettet stilling som landsdækkende ledende jordemoder på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk ønskes besat pr 1. november 2019 eller efter aftale.

Kan du gøre en forskel på det prænatale område og ønsker du at være en del af et anderledes og udfordrende sundhedsvæsen, hvor fleksibilitet og korte kommandoveje er kodeordet til et stærkt sundhedsvæsen med borgeren i centrum, så er det dig vi søger.

Som landsdækkende ledende jordemoder er du i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge og ledelsen af kirurgisk område ansvarlig for, den prænatale omsorg og fødselsberedskabet i Grønland. Du indgår i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne i kirurgisk område. Vores ledelse og samarbejde tager udgangspunkt værdierne; omsorg, tillid, respekt og faglig sparring.

En typisk arbejdsdag vil primært omhandle ledelse af fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital, men som landsdækkende ledende jordemoder, vil du også samarbejde med jordemødre og regionsledelser på fødesteder i regionerne. Samarbejdet med fødestederne i regionerne vil være præget af rådgivning, faglig sparring, implementering og kvalitetssikring af arbejdsgange, rekruttering og ansøgervurdering. Gennem samarbejdet med regionsledelserne sikrer I, at fødesteder og konsultationer er bemandede med jordemødre og at arbejdets udføres i overensstemmelse med de landsdækkende retningslinjer for prænatal pleje og behandling.

Du vil have stor indflydelse på dine arbejdsopgaver. En væsentlig del af opgaverne er at planlægge f.eks. kompetenceudvikling, lokal undervisning samt arbejde med kvalitetssikring. Det er en del af dit ansvar, at der i samarbejde med den specialansvarlige overlæge sker en udarbejdelse og revidering af de faglige retningslinjer, som sikrer udvikling og kvalitet indenfor det prænatale område.

Dit ledelsesfelt vil være jordemodervirket i hele Grønland. Derfor må du være indstillet på at der kan forekomme besøg til fødesteder uden for Nuuk. På grund af de store afstande i Grønland, hvor mange kvinder bor langt fra nærmeste fødested, vil det være en central opgave for dig, at holde overblik over de gravide på landsplan og føre statistik over fødestederne.

Vi tilbyder

 • At du bliver en del af afdelingslederne i et team af kompetente og engagerede ledere
 • Dig en ansættelse, hvor du leder i et bredt og komplekst arbejdsfelt, der byder på store variationer i forhold til faggrupper og fagidentitet, og hvor fokus er på pragmatiske løsningsforslag og udviklingsmuligheder
 • Et tæt samarbejde på alle ledelsesniveauer for at sikre den bedst mulige drift og for at løse fødselsberedskabet og den prænatale pleje på højeste niveau
 • Sparring til at sikre fastansættelser, med henblik på at skabe kontinuitet og arbejdsglæde
 • En stilling, hvor du kan udvikle eller udøve dit strategisk lederskab 
 • En ansættelse, hvor du leder fødeafdelingen i Nuuk med reference direkte til oversygeplejersken i kirurgisk område 

Vi forventer

 • At du er autoriseret jordemoder
 • At du har solid ledelseserfaring og kan levere tydelig ledelse. Vi ser gerne at du har en lederuddannelse
 • At du arbejder projektorienteret og har økonomisk flair
 • At du kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • At du er ambitiøs og har visioner for, hvordan vi sammen løser vores kerneopgave bedst muligt
 • At du kan analysere en situation – og efterfølgende arbejde strategisk med det i organisationen
 • At du er i stand til at opretholde en sikker og effektiv drift af fødestederne
 • At du er god til kommunikerer og formidler præcist og engageret
 • At du formår at være katalysator på faglig udvikling ved at være nysgerrig og lydhør
 • At du kan skabe og opretholde motivation og arbejdsglæde blandt personale

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909324

Ansøgningsfrist: d. 27. september 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 30. september 2019 kl. 08.00-12.00, Grønlandsk tid.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske for kirurgisk område Tina Munk: (+299) 34 48 93 eller (+299) 25 57 84. På e-mail TPMU@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.