Jobbet "Jordemødre søges til Nuuk" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Engagerede og selvstændige jordemødre søges til fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger to engagerede og selvstændige jordemødre til fastansættelse.

Vi søger en jordemoder til en fast stilling med ansættelse pr 1. november 2019 eller snarest herefter, samt en jordemoder til en fast stilling pr 1. januar 2020, eller snarest herefter.

Vi søger jordemødre med bred jordemoderfaglig erfaring, herunder også barselserfaring og gerne indenfor kompliceret barsel, det er dog ikke et krav. Derudover ser vi gerne at du kan lide at undervise da vi tilbyder forældreforberedelsesundervisningen MANU hvilket er et tilbud tilrettelagt specielt til Grønland.

Fødeafdelingen er en lille specialafdeling med ca. 530 fødsler årligt og lav indgrebsfrekvens. Vi er pt 14 vagtbærende jordemødre og en afdelingsjordemoder.

Du kan forvente at have 1-3 døgnvagter om ugen og arbejde hver anden weekend. Der er altid to døgnvagter på kald hjemmefra og vi assisterer hinanden til fødslerne.

Vi arbejder pt. i to forskellige vagtformer; dag tid eller som døgnvagt med første kald enten kl. 7.30-20.00 eller kl. 20.00-7.30.

Du vil primært have fødegangsvagter, konsultation og undervise i forældreforberedelse. Der er dog også mulighed for at du kan benytte dine kompetencer indenfor svangre- og barsel, da vi dækker dag- og aftenvagter på gyn/obs-afdelingen K3. Fødeafdelingen dækker vagter på K3 efter et fast rul på 3-4 gange ugentligt. Under K3 og fødeafdelingen er der i foråret 2018 åbnet et afsnit for raske præmature, hvor barnet, mor og far har mulighed for at være indlagt sammen på en hjemlig stue.

Vi forventer du bidrager med spændende emner til personalemøder og konstruktiv faglig sparring i dagligdagen.

Derudover, at u værdsætter kollegiale og sociale kompetencer højt, samt har en god og anerkendende tone som vi selv værdsætter højt.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med sociale arrangementer som strikkeklub, fællesspisning mm.

I introduktionsugen vil du gå sammen med en kollega.

Samtaler afholdes ved fremmøde eller via Skype og vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909325

Ansøgningsfrist: d. 27. september 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingsjordemoder Aininaq Willesen på aniw@peqqik.gl eller tlf. (+299) 34 40 82 efter kl. 12.00 dansk tid.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.