Jobbet "Specialpsykolog til afsnit Ø1, Psykiatrien Øst i Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vi arbejder struktureret – med en medmenneskelig tilgang. Gør du også det – så søger vi dig som specialpsykolog.

 

Afsnit Ø1 behandler patienter inden for alle diagnosegrupper. Vi arbejder miljøterapeutisk og med relations- og netværksarbejde. Døgnindlæggelser er præget af intensiv observation, pleje og behandling med mulighed for skærmning. Ikke mindst i det intensive behandlingsforløb spiller kontakten med de pårørende en afgørende rolle i samarbejde med den enkelte patient. Indlæggelse foregår i tæt samspil med ambulante aktiviteter, herunder gruppebehandling og kontinuerlig behandlerkontakt. Indlæggelsesforløbet skal hurtigst muligt afløses af ambulant behandlingsforløb. Afsnit Ø1 har ambulante behandlingstilbud, herunder psykoedukation til enkeltpersoner, familier, netværk og grupper.

Afsnit Ø1 har stort fokus på tværfagligheden og  sammenhæng i patientforløb ligesom indsatsen for nedbringelse af tvang i psykiatrien samt arbejde med Safewards og second opinion er vigtigt.

Afsnit Ø1 arbejder med udviklingen af en recoveryorienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb.

 

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

Afsnit Ø1 er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Afsnit Ø1 deltager i projekt om forebyggelse af tvang i psykiatrien bl.a. med fokus på øget anvendelse af motion i behandlingen.

 

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt fra København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Debuterede psykoser,  ikke-psykotiske lidelser samt personligheds-forstyrrelser.  Forskningen foregår i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed.

 

Specialpsykologen refererer til afsnitsledelsen og er tilknyttet den øvrige psykologgruppe på 30 psykologer. Der er ansat 5 specialpsykologer, og Psykiatrien Øst er uddannelsessted for specialpsykologer og har p.t 7 SPU-forløb.

 

 

Arbejdsopgaverne består bl.a. af :

 • deltagelse bredt i afsnittets drift sammen med lægegruppen – herunder varetagelse af patientforløb
 • behandlingsansvar for afsnittets patienter (uddelegeret fra overlægen jf. specialpsykologers rammebevilling) herunder udarbejdelse af behandlingsplaner og epikriser
 • psykopatologisk diagnostik og udredning
 • klinisk psykologisk behandling - såvel individuelt som i gruppe
 • kliniske psykologiske undersøgelser
 • undervisning og psykoedukation
 • supervision og vejledning af SPU

 

Vi ønsker følgende kvalifikationer :

 • uddannet specialpsykolog
 • lyst til at indgå aktivt i et tværfagligt behandlingsmiljø med fokus på fælles faglig udvikling
 • kan lide at arbejde selvstændigt
 • aktiv deltagelse i undervisning af studerende

 

Det kan vi tilbyde dig:

 • et afsnit i konstant udvikling
 • åbent og reflekterende miljø
 • stabil personalegruppe
 • høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde under supervision
 • monofaglig supervision vedrørende psykoterapi og testning
 • faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst og deltagelse i faggruppemøder
 • undervisning og patientklinik sammen med lægegruppen

 

Du bidrager aktivt, konstruktivt og vedvarende til den fortsatte organisationsudvikling og fælles faglige udvikling, ligesom du bidrager til fælles arbejdsglæde, trivsel og resultatskabelse – hver dag.

Vi prioriterer arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed i hverdagen højt, og der er fokus på arbejdsfællesskabet.

 

Har du lyst til at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Pernille Højsgaard/ afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen tlf. 5853 7574/2058 6895 eller afsnitsleder og specialepsykolog Marlene Buch Pedersen tlf. 3050 8729

 

Vi lønner efter gældende overenskomst, og alle dine kollegaer har fået tjekket deres straffeattest – det skal du også.

 

Vi skal have din ansøgning senest den 11. oktober 2019.

 

Vi forventer at afholde samtaler uge 43.

 

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysninger om tidligere beskæftigelse sender du elektronisk via nedenstående link.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.