Jobbet "Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, Afsnit R9 søger pr. 1. november 2019 social- og sundhedsassistent/ pædagog i nattevagt 30 timer ugentligt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Afsnit R9 har en stabil og meget erfaren personalegruppe med en lige deling af kvinder og mænd med masser af humør og rummelighed.

Afsnit R9 er et lukket retspsykiatrisk afsnit med plads til 10 patienter. Patienterne på Afsnit R9 har en sindslidelse samtidig med at de har en retslig foranstaltning. De retslige foranstaltninger indebærer typisk lange og intensive rehabiliteringsforløb, ud fra en recoveryorienteret tilgang. Afsnit R9 er aktuelt i gang med en opnormering af bemandingen i alle vagtlag, hvilket betyder vores bemanding bliver 5 i dagvagt, 5 i aftenvagt og 4 i nattevagt til 10 patienter.

Vi forventer af dig:

 • Tager aktivt del i fordelingen af arbejdsopgaver til fordel for patienter og personale, ud fra plejetyngde og kompetencer.
 • Indgår i et tværfagligt samarbejde vedrørende implementering og udførelse af nye tiltag i afsnittet.
 • Samarbejder med øvrige kollegaer og tager ansvar for høj kvalitet i arbejdet.

Vi kan tilbyde:

 • Obligatorisk vedligeholdelsestræning.
 • Kursus i deeskalering og konflikthåndtering.
 • To dage er ikke ens, men i en rolig atmosfære.
 • Supervision i alle vagtlag ved fast afsnitspsykolog.
 • Mulighed for kompetenceudvikling indenfor KAT, MI, medicinkompetence, retspsykiatrisk efteruddannelse på akademiniveau.
 • Rum for idéer og udvikling ud fra LEAN med tavlemøder i alle vagtlag.
 • Lokale faglige oplæg om f.eks. dobbeltdiagnose, psykopatologi og kriminologi.
 • Minimum brug af al slags tvang.

Vi arbejder i tværfaglige kontaktteams, hvor plejere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, psykolog, læge samt ergoterapeut samarbejder om, at skabe rammerne for den bedste pleje og behandling til den enkelte patient. Kognitiv miljøterapi og motiverende samtale, er sammen med høj grad af patientinvolvering, nogle af de redskaber vi anvender i hverdagen.

Vi anvender vurderingsværktøjer som BVC, START, HCR-20 og SOAS, der udgør det sikkerhedsmæssige fundament for vores arbejde. Udover de faglige redskaber vi anvender, så har omsorg, humor, godt kollegaskab og medmenneskelighed høj prioritet i dagligdagen på R9.

Vi er gode til at reflektere over vores daglige arbejde, og er altid åbne for at gøre tingene på en ny og smartere måde. Ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen om vores kerneopgave, og ledelsen er ofte med i den daglige pleje.

Om stillingen:

Stillingen er i blandede vagter, primært i nattevagt med faste nattevagtskollegaer, og med weekendvagt hver anden uge.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kristine Balling tlf. 3864 2141, assisterende afdelingssygeplejerske Hanne Falkenberg eller klinisk sygeplejespecialist Christina Kjellerup tlf. 3864 2137 for yderligere oplysninger. Du er velkommen til at besøge afsnittet efter forudgående aftale.

Tiltrædelse: den 1. november 2019, eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: den 29. september 2019, samtaler afholdes løbende.