Jobbet "Afdelings-/overlægestillinger, Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Stillingerne søges besat med en speciallæge der har særlig interesse indenfor hofte/knæalloplastik fagområdet.

Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV uddannelse. Ved sidstnævnte kan der loves funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

 

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i hofte/knæalloplastik sektoren. Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagts funktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg.

 

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg, samt en satellit i Nyborg. Endvidere er der samarbejde med Kolding sygehus og Rigshospitalet.

Se mere om OUH og afdelingen på: http://www.ouh.dk/wm359195

Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår 

Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetencerområder” og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er d. 24.09.2019. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 26.09.19.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Hofte/knæ-alloplastik sektoren: Overlæge Ole Ovesen. Tlf. 5142 6760. Mail: ole.ovesen@rsyd.dk Ledende overlæge Lonnie Froberg, tlf: 2028 0321, mail: lonnie.froberg@rsyd.dk

Søg stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stilling"