Jobbet "Uklassificeret reservelægestilling Ortopædisk kirurgi _ OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

1 uklassificeret reservelægestilling er ledig til besættelse snarest og frem til 29.02.20..  

Stillingen er velegnede til enten at opnå større erfaring i specialet (såfremt man har haft en introduktionsstilling i specialet) eller til at opnå erfaring med skadestuearbejde (fx hvis man stiler imod almen praksis).  

Afdeling O er en stor og travl, og dermed spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Introduktionslægerne deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt. Alle læger er i hele forløbet tilknyttet afdelingens sektorer, således at ansættelse inden for to sektorer kan påregnes på et år. Der foreligger uddannelsesprogrammer.

Skadestuen bemandes lægeligt af afd. O. 

Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen. Der er således særdeles gode muligheder for ansøgere med interesse i forskningsaktiviteter. 

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL.  

Yderligere oplysninger fås ved ledende overlæge Lonnie Froberg på tlf. 2028 0321.

Ansøgningsfrist d. 25.09.19. Der vil hurtigt herefter blive afholdt ansættelsessamtaler.

Der indhentes børneattest ved ansættelse.
 

Send din ansøgning elektronisk ved at klikke på "søg stilling".

Vi glæder os til at høre fra dig.