Jobbet "Speciallæge i psykiatri eller specialpsykolog med ledelseserfaring til Klinik for Traumatiserede Flygtninge, Psykiatrien Region Sjælland" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Til vores afsnitsledelse søger vi en speciallæge i psykiatri eller en specialpsykolog til Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Region Sjælland, 37 timer ugentligt pr. 01.11.19 med arbejdssted i det nye psykiatrisygehus i Slagelse samt Køge og Vordingborg.

Vi søger en speciallæge i psykiatri/specialpsykolog, der har

 • Særlig interesse og kompetence i forhold til  ambulant behandling af flygtninge og patienter med anden etnisk baggrund end dansk
 • Interesse og viden om PTSD, herunder også hos etnisk danske patienter
 • Formel lederuddannelse samt ledelseserfaring
 • Gerne erfaring fra arbejde på regionsfunktionsniveau
 • Bred psykoterapeutisk efteruddannelse
 • Erfaring med supervision af andre faggrupper
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner
 • Er interesseret i og indstillet på faglig udvikling
 • Flair for IT

Hvem er vi?

Vores klinik har to regionsfunktioner i Region Sjælland, og vi modtager derfor patienter fra alle dele af regionen. Vi hører under Psykiatrien Vest og er fordelt på tre geografier med hovedsæde i det nye psykiatrisygehus i Slagelse og satellitter i Vordingborg og Køge. Hver geografi er bemandet med tværfagligt personale, som tilbyder behandling til traumatiserede flygtninge fra Region Sjælland. Du vil skulle have din daglige gang i Slagelse samt Køge og Vordingborg efter behov.

Vi har sekretærer, psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykomotoriske terapeuter i vores klinik.

Afsnitsledelsen består af en overlæge/specialpsykolog og en afdelingssygeplejerske. Afsnitsledelsen har delt ansvar, hvor afdelingssygeplejersken primært har ansvar for drift og personale, og du det faglige ansvar for behandling og udvikling af behandlingstilbuddet, men der tilstræbes et tæt dagligt samarbejde om alle forhold i den daglige ledelse.

Klinikken behandler flygtninge med PTSD som følge af krigstraumer, tortur og vold i forbindelse med krig og flugt. Vi baserer vores behandling på mentaliseringsbaseret terapi og andre terapiformer målrettet klinikkens målgruppe samt psykoedukative forløb afstemt efter patients tilstand og ressourcer.  

Behandlingen er tværfaglig og retter sig mod psykisk og fysisk rehabilitering af traumatiserede flygtninge, hvor de psykiske barrierer, som forhindrer patienten i at være i god psykosocial kontakt med familien, arbejdsplads, uddannelsesinstitution og andre psykosociale sammenhænge er i fokus.

Vi modtager ca. 250 nye patienter hvert år i Klinik for traumatiserede flygtninge.

Klinikken har desuden tilknyttet en regionsfunktion for PTSD i Slagelse, hvor vi behandler patienter med tjenesterelateret PTSD. Regionsfunktionen modtager ca. 30 patienter om året, men er i vækst, hvorfor der kontinuerligt pågår et udviklingsarbejde og en udbygning af ressourcerne til denne funktion.

Klinikken arbejder målrettet med at udvikle og optimere vores patientforløb til gavn for patienterne. Vi arbejder aktivt med driftsmålstyring og kvalitetsudvikling, og vi anvender Forbedringstavlen som implementeringsredskab i denne proces.

Vi tilbyder dig

 • En spændende arbejdsplads, hvor vi prioriterer faglig udvikling
 • Et tæt samarbejde med afsnitsledelsen samt samarbejde på tværs af Psykiatrien Vests lederfora
 • Gode kollegaer i en tværfaglig personalegruppe, der brænder for specialet
 • Mulighed for at bidrage til udviklingen af behandlingstilbuddet i Regionsfunktionen for traumatiserede flygtninge og Regionsfunktionen for PTSD
 • Mulighed for faglig uddannelse og supervision
 • Mulighed for at indgå i undervisnings-, kvalitets- og forskningsopgaver
 • En arbejdsplads med tilknytning til det lokale forskningsmiljø

Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen i Psykiatrien Vest bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomster indgået mellem Danske Regioner, DP, FAS eller Y.L.

Der er gode muligheder for efteruddannelse både internt og eksternt. Der er endvidere mulighed for at etablere forskningsaktiviteter i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed.

Der er ingen vagtforpligtigelse tilknyttet stillingen p.t.

Der vil blive indhentet straffeattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Birgitte Welcher på mail bwel@regionsjaelland.dk

eller enhedsleder/afdelingssygeplejerske Line Nordentoft på mail: llno@regionsjaelland.dk eller telefon 25 30 98 76.

Ansøgningsfrist 22. september 2019

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.