Jobbet "Introduktionsstilling i Medicinsk Gastroenterologi - Hepatologi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Der opslås hermed 1-2 introstillinger i intern medicin, gastroenterologi/hepatologi til besættelse pr. 1. november og 1. december 2019 eller snarest derefter.

I Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital, varetages både den medicinske- og kirurgiske gastroenterologi.

Stillingerne som reservelæge er med funktionsområde alene i den medicinsk gastroenterologiske del – beliggende på Hvidovre Hospital.

Afdelingen har specialfunktion indenfor inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk pankreatitis med endoskopisk behandling, galdevejslidelser, leversygdomme og udredning af portal hypertension samt dyspepsi og refluks sygdomme.

Til enheden er tilknyttet et fælles endoskopiafsnit og stor ambulatorie- samt daghospitalsfunktion.

Patienter modtages i egen akut-modtagelse og enheden har et semi-intensivt sengeafsnit.

Enheden giver god mulighed for oplæring i endoskopi, og har du lyst til forskning, vil der ligeledes være gode muligheder herfor, indenfor alle vores faglige områder.

Alle reservelæger har vejleder tilknyttet ansættelsen.

Der lægges vægt på din interesse for specialet. Tænker du på en hoveduddannelse indenfor intern medicin, gastroenterologi og hepatologi vil et ophold hos os give mulighed for at lære specialet godt at kende.

Reservelægen vil indgå i forvagtslaget som er 8-9 skiftet. Stillingen kan besættes med kandidater som har afsluttet klinisk basisuddannelse eller tidligere har haft en introduktionsstilling i intern medicin.

Løn forhandles i henhold til principperne om lokal løndannelse/i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysning kan fås ved kontakt til leder af Medicinsk Sektion, ledende overlæge, dr.med. Inge Nordgaard-Lassen, tlf: 3862 6005.

Ansøgning sendes online via nedenstående link. Ansøgningsfristen er 26.september 2019. Samtaler kan forventes umiddelbart herefter.