Jobbet "Ambitiøs leder til Region Hovedstadens nye Campus for Psykiatrisk Simulation" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Region Hovedstadens Psykiatri er i fuld gang med at etablere et Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS). Vi søger en leder, der kan stå i spidsen for CAPS i en spændende udviklingsfase samt varetage den daglige ledelse og drift, når enhedens bygninger står klar i foråret 2021.

CAPS bliver den første enhed i Danmark med fokus på simulationsbaseret træning i psykiatri og skal fungere som et kraftcenter for simulationsbaseret træning i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet med CAPS er at styrke kompetenceudviklingen af hospitalets forskellige faggrupper gennem simulationsbaseret træning samt medvirke til, at lærte færdigheder i højere grad bringes i anvendelse i klinisk praksis. Dermed skal enheden bidrage til bedre patientbehandling og pleje. Det er visionen, at CAPS leverer ydelser af høj international kvalitet og bidrager til evidensbaseret kompetenceudvikling i psykiatrien.

CAPS skal bistå hele Region Hovedstadens Psykiatri med at udvikle og gennemføre simulationsbaseret træning. Kursusaktiviteterne finder sted i egne faciliteter samt lokalt på de psykiatriske centre. CAPS skal også medvirke til at gennemføre eksperimentelle projekter indenfor ny læringsteknologi og sundhedsinnovation med relevans for psykiatrien samt forskning indenfor simulationsbaseret træning.

Som leder af CAPS bliver du ansvarlig for enhedens daglige drift, udvikling og økonomi. Du skal varetage personaleledelse samt administrative og koordinerende opgaver i CAPS. Du bliver ansvarlig for udvikling af CAPS’ kursus- og forskningsportefølje, planlægning, koordinering og opfølgning på området. Du skal endvidere undervise på simulationskurser afhængig af dine kompetencer. Du skal sørge for, at kurser tilrettelægges og gennemføres effektivt og fleksibelt. Endelig søger vi en leder, som også kan stå i spidsen for at udvikle aktiviteter indenfor sundhedsinnovation med relevans for klinikken og patienterne i psykiatrien.

Faciliteterne til CAPS bygges på Psykiatrisk Center Ballerup, og du vil referere til centerchefen. Der er nedsat en styregruppe samt en projektgruppe med en projektleder, som du vil have et tæt samarbejde med i projektfasen.

Du har i høj grad mulighed for at få indflydelse på udviklingen indenfor området, da du ansættes i projektfasen.

Stillingens indhold

 • Ledelse af medarbejdere tilknyttet CAPS
 • Økonomistyring, administration og daglig drift af CAPS
 • Udvikle CAPS’ kursus- og forskningsportefølje
 • Sikre kursusledelse og forestå planlægning, koordinering og administration
 • Undervisning på simulationsbaserede kurser – med afsæt i dine kompetencer
 • Opbygge og vedligeholde et korps af undervisere og skuespillere
 • Medvirke til at lærte færdigheder implementeres i klinikken
 • Etablere aktiviteter indenfor sundhedsinnovation med relevans for psykiatrien
 • Skabe løbende og systematiske forbedringer med leanprincipper og -metoder
 • Dialog med hospitalets ledere og nøglepersoner om kompetenceudviklings- og kursusforløb samt forskningsprojekter i form af ph.d.-forløb.

Din Profil

 • Du har en relevant videregående uddannelse samt:
 • Erfaring fra simulationsområdet
 • Solid erfaring med læringsaktiviteter og voksenpædagogik
 • Undervisningserfaring gerne sundhedsfaglig undervisning
 • Ledererfaring
 • Stærke kommunikative evner og personlig gennemslagskraft, der skaber følgeskab og synlighed i organisationen
 • Kan omsætte visioner til virkelighed
 • Har forståelse for sammenhængen mellem aktivitet og økonomi
 • Erfaring med at initiere, drive og succesfuldt at implementere forbedringer – både procesmæssigt og organisatorisk
 • Indsigt i og interesse for psykiatri og/eller sundhedsvæsenet generelt
 • Gerne erfaring med forskning eller sundhedsinnovation.

Vi tilbyder

 • En alsidig stilling med kontakt til mange forskellige personalegrupper fra de psykiatriske centre
 • Et selvstændigt og afvekslende job med mulighed for at præge jobbets indhold
 • Et fagligt miljø med gode kolleger og ambitioner om at levere de bedste ydelser til borgere med psykisk sygdom.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CAPS projektleder Eva Ørsted Sery på tlf. 20 40 31 14 eller vicedirektør Anne Hertz på tlf. 38 64 00 04.

Der vil blive anvendt test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Er du interesseret?

Send din ansøgning og cv via linket på siden senest den 1. oktober 2019 kl. 12.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.