Jobbet "Neuropsykologer til Neurologisk Afdeling N, OUH og Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger tre neuropsykologer til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion ved henholdsvis Neurorehabiliteringen i Svendborg og Neurologisk Ambulatorium i Odense.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest muligt.

 

Vores afdeling

Neurologisk Afdeling varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt af patienter fra hele Region Syddanmark på en lang række højt specialiserede områder. Samtlige subspecialer indenfor neurologien er repræsenteret i afdelingen og organiseret i velfungerende teams. Vi er beliggende på to matrikler, henholdsvis på OUH og på Svendborg Sygehus.

I alt har Neurologisk Afdeling ca. 340 medarbejdere, hvorunder tæller bla. læger, plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, audiologopæder, sekretærer, neuropsykologer og socialrådgivere.

Afdelingen har to sengeafsnit på OUH, et cerebrovaskulært afsnit med 18 senge og et alment neurologisk afsnit med 15 senge. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 38 senge samt to semineurointensive senge. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams indenfor samtlige subspecialer.

 

Vores Neuropsykologiske Team

Neurologisk Afdeling har ansat i alt 7 neuropsykologer, heraf 3 ved Demensklinikken. Neuropsykologerne ved Ambulatoriet og Neurorehabiliteringen indgår i et monofagligt team på tværs af de to matrikler. Der er god mulighed for kollegial sparring og supervision. Der er desuden god kontakt til (neuro-)psykologer på andre hospitalsafsnit og neuropsykologer på andre arbejdspladser på Fyn og i regionen. Teamet har en faglig teamkoordinator og refererer ledelsesmæssigt til ledende overlæge.

 

Vores stillinger

Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus (NR)

Som neuropsykolog ved vores neurorehabiliteringsafsnit indgår du i tæt samarbejdende tværfaglige teams, der varetager udredning og rehabilitering af patienter der har behov for neurorehabilitering under indlæggelse. Hovedparten af patienterne har følger efter apopleksi, hovedtraumer, neuroinfektioner, hjernetumorer m.m. Der er to neuropsykologer ansat ved afsnittet.

Dine arbejdsopgaver som neuropsykolog ved Neurorehabiliteringen er:

 • Udarbejdelse af individuelt tilrettelagte neuropsykologiske undersøgelser og vurderinger samt formidling heraf til patienter og pårørende samt til interne og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere
 • Tværfaglig tilrettelæggelse og justering af genoptræningen og udarbejdelse af genoptræningsplaner
 • Samtaler med og rådgivning af patienter og pårørende
 • Træning af kognitive funktioner hos udvalgte patienter
 • Supervision og undervisning af egen og andre personalegrupper

 

Neurologisk Ambulatorium på OUH

Som neuropsykolog ved vores ambulatorium modtager du henvisninger fra de neurologiske sengeafsnit og klinikker til vurdering og udredning. De største patientgrupper omfatter apopleksi, multipel sklerose, neuroinfektioner, parkinson, epilepsi og hovedtraumer. Patienterne er typisk selvhjulpne og har lette eller moderate kognitive problemer. Ambulatoriets neuropsykologer tilser også patienter på sengeafsnittene som er diagnostisk uafklarede. Der er god kontakt til øvrige faggrupper, men mindre omfang af dagligt samarbejde omkring patienterne.

Der er ansat to neuropsykologer i Neurologisk Ambulatorium. Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Visitation af henviste patienter
 • Udarbejdelse af individuelt tilrettelagte neuropsykologiske undersøgelser
 • Vurdering og rådgivning ved samtale
 • Skriftlig og mundtlig formidling af undersøgelsesresultater og anbefalinger til patienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Undervisning og supervision af egen og andre faggrupper.

Ambulatoriets neuropsykologer varetager desuden afklarende samtaler og terapeutiske forløb med patienter med funktionelle lidelser, specifikt psykogene non-epileptiske anfald, i tæt samarbejde med Epilepsiklinikken.

 

Vi tilbyder i begge funktioner:

 • Spændende og varierede arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for kollegial sparring, samt mulighed for intern og ekstern supervision
 • Mulighed for videreuddannelse indenfor specialet
 • Fleksible arbejdsforhold

 

Vores forventninger og dine kvalifikationer:

 • Du er autoriseret psykolog
 • Du er gerne specialist eller har ønske om at uddanne dig til specialist i neuropsykologi
 • Du har erfaring med neuropsykologisk undersøgelse og evt. med neurorehabilitering
 • Du vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt og har lyst til at dygtiggøre dig indenfor den hospitalsbaserede neuropsykologi
 • Du har erfaring med og lyst til at arbejde tværfagligt
 • Du er samarbejdsorienteret, men også i stand til at arbejde selvstændigt
 • Du har gode formidlingsevner, mundtligt og skriftligt
 • Du har lyst til at være med til at præge det neuropsykologiske arbejde
 • Du bidrager til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og til trivsel i afsnittet
 • Du bidrager til at sikre en vedvarende kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser
 • Du har en forståelse af Neurologisk Afdelings kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen

 

Vi modtager også ansøgninger fra yngre psykologer med interesse for området.

Vi beder i forbindelse med din ansøgning om en tilkendegivelse af, hvilken funktion du søger/prioriter i tilfælde af at begge funktioner har interesse.

 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 24. september 2019.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 26. september 2019.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om faste fuldtidsstillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionens Lønnings- og Takstnævn.

 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 75, mobil 21 64 67 56, mail: michael.oettinger@rsyd.dk eller teamkoordinator neuropsykolog Charlotte Sandvei telefon 65 41 85 55, mobil 29 91 89 39, mail: charlotte.marie.sandvei@rsyd.dk