Jobbet "Sygeplejersker til PC Bornholm" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Helsevej 3, 3700 Rønne

Dit næste skridt

 

På Psykiatrisk Center Bornholm søger vi 2 sygeplejersker til vores sengeafsnit.

 

Stilling A er en fast stilling på 35 timer ugentlig i blandede vagter fortrinsvis dagvagter til besættelse 1. november 2019.

 

Stilling B er et barselsvikariat på 37 timer ugentlig i blandede vagter fortrinsvis dagvagter i perioden 1. december 2019 til 31. december 2020.

 

Psykiatrisk Center Bornholm hører under Region Hovedstadens Psykiatri.

Centrets opgaver omfatter almen psykiatri og vi har et sengeafsnit med 12 åbne – heraf 1 PSI-seng - og 5 lukkede/intensive sengepladser.

Derudover har vi et pakkeambulatorie, et ældrepsykiatrisk ambulatorie og distriktspsykiatri.

 

Vi arbejder tværfagligt og vores referenceramme er psykodynamisk og kognitiv. Vi arbejder efter miljøterapeutiske principper med kontaktpersonordning.

 

Vi søger en medarbejder med interesse og engagement for udvikling af plejen og for at medvirke til at skabe et åbent og kreativt miljø.

Vi inddrager løbende medarbejderne i forbedringsarbejdet, så der er mulighed for at påvirke arbejdsgange m.m. til gavn for både patienter og medarbejdere.

 

Såfremt du ikke er uddannet i Sundhedsplatformen skal du forvente at deltage i 2 dages kursus i Gentofte indenfor den første måneds ansættelse.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske René Jacobsen, tlf. 3864 4022, mail: rene.jacobsen@regionh.dk

 

 

Ansøgningsfrist med angivelse af om du søger stilling A, B eller begge: 24. september 2019 kl. 12.00.

Der vil blive indkaldt til evt. samtaler i uge 39.