Jobbet "Projektradiograf ved forskningsenheden på MR-Forskningscentret, Aarhus Universitet (beliggende på Aarhus Universitetshospital, Skejby)" er udløbet

Region Midtjylland

Aarhus Universitet, Faculty of Health

Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt

MR-Forskningscentret, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet søger en projektradiograf til Centrets forskningsaktiviteter med start den 1. december 2019 eller snarest derefter.

Ansættelsen er ved Aarhus Universitet, men geografisk beliggende ved Røntgen og Skanning, afsnit 6, på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N. Stillingen er fondslønnet og tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge fordelt med 3 dage i forskning og 2 dage med mere klinisk orienteret arbejde. Din arbejdstid vil oftest ligge i tidsrummet 8-16, dog skal du også forvente nogle længere dage og eventuelt weekendarbejde.

Om MR-Forskningscentret
Er et førende internationalt forskningsmiljø, der ud over standard MR-skanninger udfører avanceret MR-forskning i nye metoder, herunder MR-hyperpolarisering - bl.a. til monitorering af behandlingseffekter hos forskellige patientgrupper samt til biomedicinske studier i dyr og cellekulturer. MR-Centret har flere MR-skannere til forskningsbrug, sterillaboratorium til farmaceutisk produktion og laboratoriefaciliteter til kemihåndtering og til cellestudier. Vi udfører dyreforsøg som en del af forskningen. Du kan læse mere her.
 
Dine arbejdsopgaver
Som radiograf bliver du en del af et alsidigt, energisk og dynamisk miljø, hvor opgaverne veksler mellem implementering af nye skanningsmetoder og udførelse af mere rutineprægede opgaver. Du vil samarbejde med forskere, ph.d.-studerende, klinikere og andre medarbejdere på Centret. Dit daglige sprog er dansk, dog har vi ofte besøg af udenlandske gæsteforskere, hvor dit forventede arbejdssprog er engelsk.
 
Dine arbejdsopgaver består primært af:

  • Arbejdsopgaver forbundet med standard kliniske skanninger, til tider med vores kliniske kolleger, forskningsskanninger og MR-hyperpolarisering, herunder specielt patientskanninger med ansvar for patientlogistik samt kontrastindgift.
  • Ansvar for oplæring og support af vores studerende og forskere ved skanninger på udvalgte skannere på centret, herunder 1.5T, 3T og 9.4T.
  • Projekt- og protokolopsætning for patient- og dyreskanninger i samarbejde med ansvarlige forskere, samt optimering af protokoller og kvalitetskontrol af skannere og beskrivelse af arbejdsgange i e-dok system.

 
Vi tilbyder dyreforsøgskursus, der klæder dig på til at arbejde med dyr og kompetencegivende kurser, der sørger for, at du har mulighed for fortløbende faglig udvikling. Du får også et tæt samarbejde med vores kliniske kolleger, der er med til at opretholde dine faglige kompetencer. Vi har et uformelt, innovativt og passioneret samarbejdsmiljø og fleksibilitet med ansvar, hvor du spiller en vigtig rolle.

 Dine kompetencer
Du har en baggrund som autoriseret radiograf og har erfaring med patientomgang og håndtering af patientlogistik. Du har stor erfaring med forskellige MR-sekvenser, parameterhåndtering og teknisk indsigt. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i forskningsmiljøer.
 
Du arbejder du målrettet, er omhyggelig, selvstændig og vant til at strukturere arbejdsgange. Du trives med at have en stor berøringsflade og løse meget forskelligartede opgaver. Du er open-minded og kan optræde kompetent pædagogisk i forhold til forskellige forskergrupper. Som person er du en holdspiller med gode samarbejdsevner og du evner at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Samtidig er du omstillingsparat, da udvikling og innovation kræver villighed til at udfordre status-quo.

Vi forventer at du er sprogligt velfunderet i engelsk.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christoffer Laustsen, forskningsleder, e-mail: cl@clin.au.dk.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 41, 2019.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst.

Ansættelsesgrundlag
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant overenskomst.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae
  • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
  • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet


Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.