Jobbet "“Fellow” til Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet, er en uddannelsesstilling til thoraxanæstesiolog (fellowship) ledig til besættelse pr. 1. november 2019. Stillingen indebærer en 2-årig specialuddannelse til thoraxanæstesiolog med et målrettet uddannelsesprogram, der sikrer en bred uddannelse indenfor subspecialet thoraxanæstesiologi med erhvervelse af flere specialkompetencer, herunder certificering i TEE, uddannelse indenfor avanceret hæmodynamik og monitorering, cirkulatorisk støtte og extracorporal perfusion (ECMO), samt avanceret respiratorbehandling og ventilationsstøtte.  
 
Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver 
 
Thoraxanæstesiologisk Klinik er en dynamisk afdeling, der varetager avanceret anæstesi og intensiv terapi i forbindelse med både hjerte- og lungekirurgi, samt kardiologiske procedurer. Klinikken består af centrets operationsgang, anæstesifunktion og thoraxintensiv afsnit. 
Der foretages ca. 6.000 anæstesier årligt, og det thoraxintensive afsnit varetager årligt ca. 2.500 patientforløb. 
 
Klinikken har højt specialiseret funktion for hjerte- og lungekirurgiske patienter, både børn og voksne, herunder patienter til hjerte- og lungetransplantation, samt patienter med behov for mekanisk cirkulationsstøtte og ECMO.  
 
Klinikkens forskningssektion ledes af klinikkens professor med særlig interesse indenfor perfusion, flow, mekanisk support og kongenit hjertesygdom. 
 
Der modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland. Klinikken har lands- og nordisk funktion inden for flere områder. Klinikken varetager en betydelig uddannelsesaktivitet af både læger og sygeplejersker, og har i alt ansat ca. 280 medarbejdere, heraf 30 fastansatte læger. 
 
Ansøgeren skal: 
  • Være speciallæge i anæstesiologi 
  • Have forskningsinteresse, gerne med dokumentation af tidligere forskningsaktivitet 
  • Gerne have erfaring med både præ- og postgraduat undervisning
  • Fagligt ambitiøs, engageret og opsøgende 
  • Besidde gode samarbejdsevner, og som person fremstå som en god team player og organisator, være konsekvent, ansvarlig og empatisk 
  • Kunne deltage i en travl hverdag med et stort engagement 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
 
Stillingen er med ansættelse i en tidsbegrænset 5-årig 1. reservelæge stilling. Der vil herefter evt. være mulighed for fastansættelse i en afdelingslægestilling. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. 
 
Yderligere information om stillingen, herunder uddannelsesprogram for fellowshippet, kan fås ved henvendelse til Klinikchef Jens Chr. Nilsson:  
Tlf.: 35451221 / mail: jens.christian.nilsson@regionh.dk 
 
Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. 
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Publikationerne rekvireres såfremt dette måtte ønskes. 
 
Ansøgningsfrist fredag d. 25. september 2019 inden kl. 12.00.