Jobbet "Jordemødre til faste stillinger i Slagelse Jordemodercenter/Obstetriske afdeling" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Vi søger jordemødre til faste stillinger i Slagelse Jordemodercenter fra 1. november eller snarest muligt.

Vær med til at arbejde i en etableret jordemodergruppe i nybyggede optimale rammer, hvor vi tværfagligt har de bedste rammer for at skabe det gode graviditets-, føde og barselsforløb for kvinder, børn og deres familier.

I efteråret færdiggøres vores rummelige fødestuer med fuld lys-lyd teknologi. Vi glæder os til at blive det første fødeafsnit i Danmark, hvor alle fødende kan tilbydes sansefødestue!

Vi søger jordemødre

 • Der vil udvikle jordemoderfaglighed, tværfaglighed og samarbejde, så vores gode rammer fyldes af høj kvalitet og sammenhæng for familierne
 • Der engagerer sig i at understøtte den spontane fødsel gennem f.eks. udvikling af egen praksis, forberedelse af familierne og i det tværfaglige samarbejde
 • Der stræber efter at yde den bedste jordemoderfaglige kvalitet til gravide, som er indlagt med graviditetskomplikationer og ved komplicerede fødsler
 • Der vil bidrage positivt til det tværfaglige arbejdsfællesskab 

Vi tilbyder

 • Tid til jordemoderens kerneydelser gennem graviditet og fødsel
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring med kolleger
 • Mulighed for at arbejde jordemoderfagligt med alt fra kompliceret graviditet til vandfødsel
 • Fødselsforberedelse og jordemoderambulatorium med ryge- og vægtstop og til gravide med fødselsangst
 • Efterfødselssamtaler til alle
 • Indflydelse på eget vagtskema, så der er balance i job- og familieliv
 • Supervision og simulationstræning (skills) i grupper
 • Nybygget afdeling
 • Fødebadekar og lattergas på alle fødestuer
 • Arbejde i indeklima, som er bæredygtighedscertificeret

Om Slagelse Jordemodercenter og Obstetrisk Afdeling

Vi er en specialafdeling med visiterede patologiske graviditeter fra den sydlige del af Region Sjælland. En større del af de gravide er sårbare og følges enten i familieambulatoriet eller i konsultationer for sårbare og tilbud i jordemoderambulatorium. Der er gode muligheder for at yde og udvikle jordemoderfaglig omsorg for gravide og fødende med komplekse behov.

Vi er meget interesserede i at høre fra dig, hvis du har erfaring og kompetencer, der matcher behov hos gravide på niveau 2 eller 3. Vi er også meget interesserede, hvis du har erfaring (ikke nødvendigvis specialfunktioner) fra andre fødesteder og ser muligheder for at sætte dine gode jordemoderkompetencer i spil hos os – gerne som kontaktjordemoder for studerende.

På Slagelse Sygehus ligger fødemodtagelse, fødeafsnit, mor-barn afsnit og graviditetsafsnit side om side med neonatalafsnittet. Det betyder gode fysiske forhold for patientforløbet fra fødemodtagelsen til barsel og eventuel indlæggelse på neonatalafsnit. Det tværfaglige samarbejde om forløb prioriteres højt i løbet af døgnet.

I en jordemoderstilling hos os, vil du skulle varetager fødsler på fødeafsnittet, igangsættelser og akut/ambulant jordemoderarbejde i fødemodtagelsen, samt pleje af indlagte på graviditetsafsnit.  Desuden vil du have vagter som ”stjernejordemoder”, som er en funktion, hvor man assisterer sine jordemoderkollegaer ved fødsler og i akutsituationer.

Der er konsultationer i Næstved, Faxe, Korsør, Sorø og Slagelse og et jordemoderambulatorium med tilbud om rygestop og vægtstop, samtaler til gravide med fødselsangst, hørescreening og efterfødselskonsultation (3. dag efter fødsel). Der vil løbende være mulighed for konsultation og efterfødselskonsultation, hvis du har interesse for det.

Jordemødre har ikke vagter på mor-barn afsnittet, men vi hjælper hinanden på tværs, så mødre og børn får det bedste forløb efter fødslen.

Vagterne kan være travle, men jordemødrene har god mulighed for kontinuitet, tilstedeværelse og nærvær ved fødslerne. Personalegruppen er lille, hvilket betyder, at vi kender hinanden godt. Kulturen er præget af kollegial støtte, godt samarbejde og rig mulighed for faglig sparring.

De kliniske jordemodersupervisorer sikrer, at der igennem døgnet er en erfaren jordemoder med overblik, som kan kaldes til sparring og koordinering samt skal kaldes til patologiske forløb.  

Geografisk ligger Slagelse ca. 1 time fra København og 45 min. fra Odense. Vælger du toget, har du kun ca. et kvarters gang fra stationen til sygehuset. Vi har vagttyper af 8 og 12 timers varighed samt døgnvagter. Der er mulighed for at overnatte i en hyggelig villa, hvis du f.eks. ønsker korte skift.

Vi har mange pendlere og efter ønske fra jordemødrene har vi prioriteret familievenlige dagvagter med mødetid fra kl. 7:30 til 14:45. Mødetidspunkterne evalueres løbende, sådan at det fortsat er attraktivt for pendlere at arbejde i Slagelse.

Stillingerne er i udgangspunktet fuld tid men individuelle ønsker kan drøftes.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst for basisjordemødre.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26.9.19

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave