Jobbet "Kunne du tænke dig, at udfolde din jordemoder-karriere på Herlev Hospital´s fødeafdeling ?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

 

Søger du nye udfordringer i dit jordemoderliv?

Så kan vi tilbyde ansættelse i en dynamisk afdeling!

 

Vi søger jordemødre både med erfaring og nyuddannede, til tiltrædelse snarest muligt.

Stillingerne er på 37 timer, eller efter aftale.

 

Har du lyst til at blive en del af en afdeling, med en høj faglig profil, fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde, samt et stærkt kollegialt fællesskab.

Som ny i afdelingen tilbydes du at indgå i JOIN – et introduktionsprogram for jordemødre, som tilrettelægges efter der hvor lige præcis du er i dit jordemoderliv, og som sigter mod, at integrere dig bedst muligt i afdelingen, både fagligt og socialt.

 

Vi er gået i gang med at udforme vores nye kompetencetrin lønmodel, som kommer til at indgå i en fremtidig karriereplan for den enkelte jordemoder i afdelingen.

 

I 2020 ser vi frem til at flytte ind i det nye Mor Barn Center, hvor bygningen, grundet sin runde arkitektur, vil frembyde optimale rammer, som understøtter det gode patientforløb. Her vil gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling samt barsel/svangreafsnit ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og der vil være fokus på indretning, som skaber tryghed og velvære for både patienter og ansatte.

 

Alle skal i gennem en simulationstrænings-seance, inden vi flytter ud i det nye, så alle ved hvordan afdelingen er tænkt, at skulle fungere. Disse simulationstræningsseancer vil begynde i januar 2020 på hospitalsplan. Generelt har vi fokus på faglig udvikling og på mono – som tværfaglige simulationstræning. På den nye fødegang får vi en fødestue til in situ simulationstræning. Vi vægter et højt fagligt miljø, og ønsker at alle kan få kompetence udviklingsmuligheder.

 

Vi er et fødested med stort fokus på det perinatale mentale helbred i gennem graviditets- og barselsforløb. Gravide med psykisk eller social sårbarhed visiteres til ”Team for gravide med særlige behov”, som består af en lille gruppe konsultationsjordemødre, læger, sygeplejersker / jordemødre på barselsgangen samt en forløbskoordinator. Vi har et godt samarbejde med psykiatrien og kommunerne i vores optageområde. Vi søger jordemødre med særlig interesse for at have jordemoderkonsultation i ”Team for gravide med særlige behov”.

 

 

Vi søger erfarne jordemødre med blandede interesser

Vi har brug for jordemødre med forskellige kompetencer og interesser. Både dig der kan lide at have vagter i Akutmodtagelsen for Gravide og Fødende samt på Fødegangen, men også dig som ønsker, at varetage Jordemoderkonsultation og i vores speciel jordemoderkonsultation for gravide med særlige behov. Holder du af at varetage hjemmefødsler, kan du også blive en del af vores hjemmefødselsteam, som varetager cirka 3% af afdelingens fødsler årligt. Hjemmefødselsteamet er en del af det regionale hjemmefødselsteam med mulighed for kompetenceudvikling og sparring med kollegaer.

 

 

Vi søger nye kolleger som:

  • Vægter det gode arbejdsmiljø og ønsker at bidrage til dette
  • Har lyst til at bidrage til den faglige udvikling i afdelingen
  • Ønsker på kontinuerlig basis, at udvikle og dygtiggøre sig inden for alle typer af fødsler

 

 

Vi kan tilbyde dig:

  • En dynamisk afdeling i hurtig udvikling
  • En tværfaglig gruppe af kolleger, som brænder for obstetrikken, for afdelingen og for sammen at sikre optimale og trygge patientforløb
  • Løbende kompetenceudvikling
  • JOIN og mulighed for supervision
  • Et stærkt kollegialt sammenhold, hvor hensynet til hinanden vægtes højt
  • En afdeling med særligt fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere
  • Indflydelse på egen vagtplanlægning – herunder mulighed for at arbejde hver 3. weekend

 

 

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere oplysninger hos chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf.: 20 36 69 03, vicechefjordemoder Louise Wentzel- Pedersen på tlf.: 38 68 89 87 eller hos vicechefjordemoder Andrea Vinten på tlf.: 38 68 24 37.

 

Ansættelsesvilkår     : 

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.  

 

Ansøgningsfrist        :    240919

 

Samtaler afholdes    :    270919