Jobbet "Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshosptial, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med dedikerede og dygtige kolleger på et kommende supersygehus?

Vi søger en kollega der kan starte 1. december 2019 eller efter aftale.

Vi søger en overlæge til at varetage ansvaret for vores blok-funktion – udvikling, undervisning herunder en blok-skole og kvalitetssikring. I afdelingen anvendes en række forskellige trunkale blokader fx TQL, PECS, BD-TAP og ESP og med indflytningen af karkirurgien d. 1. januar 2020 vil der være behov for at implementere en række ekstremitetsblokader.

Ved ansættelse vil der ud over det generelle kliniske arbejde være mulighed for at byde ind på specielle arbejdsopgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder, fx.

  • Anæstesi til karkirurgi
  • Opvågningsafsnittet
  • UL–vejledt anlæggelse af tunellerede katetre som Hickmann og Port A Cath
  • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi
  • Forskning
  • Simulationstræning
  • Uddannelse af medicinske studenter, læger i introuddannelse og hoveduddannelse

Om afdelingen

De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er netop lagt sammen under én afdelingsledelse.

Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde yder pr. år ca. 9.000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk, Gynækologisk-Obstetrisk og Plastikkirurgisk Afdeling – og fra 1. januar 2020 også til karkirurgiske indgreb. Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser.

Herudover betjenes Billeddiagnostisk afdeling, Psykiatrisk Center, Kardiologisk Laboratorium, Lungemedicinsk Ambulatorium og Øjenafdelingen med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser. Brystkirurgi er planlagt flyttet til Roskilde i april 2020.

I dagkirurgisk afsnit udføres omkring 4000 indgreb årligt inden for specialerne gynækologi, urologi, plastikkirurgi og dermatologi.

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt 9 behandlingspladser. Der er mulighed for hæmodialyse eller CRRT. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktionen om natten og i weekender.

Intensivafsnittet skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2024 evt. tidligere. På operationssiden er planen, at Roskilde i 2024 skal være et specialhospital med dagkirurgi og ambulant medicinsk behandling samt specialiserede funktioner inden for andre områder, som for eksempel simulation.

Sjællands Universitetshospital forventes i 2024 at være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Som medarbejder i Roskilde vil der være mulighed for at flytte med funktionen til Køge eller alternativt ønske at arbejde på specialhospitalet i Roskilde.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi og særlig kompetence inden for anlæggelser af UL vejledte blokader.

Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

  • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner – og villighed til at bidrage og være en god kollega i en lægegruppe hvor det gode samarbejde prioriteres og hvor man er opmærksomme på at hjælpe hinanden og afdelingens andre faggrupper
  • Fagligt inspirerende og evne til at tage initiativer

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse. Der er mulighed for dispensation fra denne 5-års regel.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen som er 2-delt tilstedeværelsesvagt med 2-3 læger i vagt.

Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på "Søg jobbet" i bunden af annoncen.

Ansøgningsfrist

30. september 2019 kl. 12.

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte spec. ansv. overlæge Jakob Roed, jakro@regionsjaelland.dk, 47 32 50 04 eller til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh