Jobbet "Læger til Sikringsafdelingen og Retspsykiatrisk Opsøgende Team, Psykiatrien Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Læger til Sikringsafdelingen og Retspsykiatrisk Opsøgende Team

Et spændende arbejdsområde med mulighed for udvikling og fordybelse, opbygning af gedigen retspsykiatrisk viden samt tilfredsstillende og gode patientforløb. Mulighed for arbejdstilrettelæggelse ud fra individuelle behov

Sikringsafdelingen
Sikringsafdelingen modtager patienter fra hele landet, der har farlighedsdekret og/eller dom til anbringelse på Sikringsafdelingen.

På Sikringsafdelingen arbejder vi efter miljøterapeutiske principper tilpasset afdelingens særlige patientgrupper.
Vi fokuserer på håndtering af patienter med et stort aggressionspotentiale i forhold til at skabe et trygt miljø.

Retspsykiatrisk Opsøgende Team
Retspsykiatrisk Opsøgende Team varetager behandling af ambulante behandlingsdømte patienter med komplekse problemstillinger. Der arbejdes ud fra en særlig opsøgende og vedholdende kontakt og koordination af den samlede tværsektorielle indsats. I arbejdet med behandling og rehabilitering af denne gruppe patienter vil der være fokus på et meget tæt samarbejde med kommuner, botilbud, Kriminalforsorgen og andre.

Afdeling for Retspsykiatri
Sikringsafdelingen og Retspsykiatrisk Opsøgende Team hører under Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland.
Afdeling for Retspsykiatri består af den højt specialiserede Sikringsafdeling med 3 afsnit á 10 senge samt 4 lukkede regionale afsnit med i alt 50 pladser samt Retspsykiatrisk Opsøgende Team, hvor der er tilknyttet 90 patienter.

Retspsykiatri er en del af Psykiatrien i Region Sjælland, hvor kompleksiteten og udfordringerne gør afsnittene til noget særligt. Der er særlig bevågenhed i forhold til at opkvalificere personalet og derfor også gode muligheder for efter- og videreuddannelse. Sikkerheden vægtes højt – det er fundamentet for det videre relationsarbejde, der er det bærende element i behandlingen.

Vi arbejder værdibaseret – hvilket betyder, at alle medarbejdere skal have den samme forståelse for værdierne og håndtering af disse. Nogle af disse værdier er
• Høj faglighed
• En bred tilgang til psykisk sygdom
• Afgørende brugerindflydelse i behandlingsforløb

I Afdeling for Retspsykiatri er vi aktuelt 7 overlæger/speciallæger i psykiatri og 1 afdelingslæge.

Arbejdet i sengeafsnit foregår i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken samt med de øvrige overlæger og afdelingssygeplejersker fra naboafsnittene.
Arbejdet i Retspsykiatrisk Opsøgende Team foregår i tæt samarbejde med resten af teamet, heriblandt erfaren overlæge. Retspsykiatrisk Opsøgende Team dækker patienter fra hele Regions Sjællands optageområde. Her vil en del af kontakterne foregå via telepsykiatrisk kommunikation.

I de senere år har afdelingen gennemgået et omfattende fagligt udviklingsprojekt – som ud over forbedringer i pleje og behandling – har betydet en væsentlig højnelse af det personalefaglige kompetenceniveau. Herudover har Afdeling for Retspsykiatri en betydelig tværfaglig behandlergruppe, der ud over læger består af psykologer, musikterapeut, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere og socialrådgivere. Særligt vælger Afdeling for Retspsykiatri af uddanne alle medarbejdere i adaptiv mentaliseringsbaseret integrativ behandling AMBIT i løbet af efteråret 2019.
Som ny overlæge/afdelingslæge i Afdeling for Retspsykiatri vil der være mulighed for at præge den fortsatte udvikling af afdelingen.

Afdelingen har 1 ph.d.-studerende tilknyttet i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed.

Stillingen på Sikringsafdelingen
Stillingen er på 18,5 timer ugentligt.
Vi søger en praktiserende læge med særlig interesse for psykiatri. Arbejdet vil hovedsagligt bestå af somatiske gennemgange og somatiske vurdering, da såvel sygdomme som medicinering er kompleks.

Stillingen i Retspsykiatrisk Opsøgende Team
Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Vi søger en speciallæge i psykiatri.
Erfaring fra det retspsykiatriske område er ønskeligt.
Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

For begge stillinger gælder:
Ansættelse pr. 1. december 2019, gerne tidligere.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Mulighed for drøftelse af individuel lønpakke.
Overlægerne indgår i beredskabsvagt primært med henblik på telefonrådgivning af forvagten.
Der ydes støtte til at gennemføre ekspertuddannelse i retspsykiatri eller anden relevant efteruddannelse.

Referencer
Det indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillinger inden for Psykiatrien Region Sjælland, at der indhentes referencer. Du bedes derfor oplyse referencer til hvem, der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne eller vil lave aftale om et uforpligtende besøg, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Per Balling på tlf. 93 57 64 05.

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2019

Ansættelsessamtaler:  Efter aftale.

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.