Jobbet "Overlæge til intensivt afsnit C270V, Frederiksberg matriklen, Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Vores erfarne og afholdte overlæge på et af Frederiksberg matriklens (Afd. FRH) 3 intensive afsnit er netop gået på pension. Vi søger derfor en dygtig speciallæge, der kan videreføre den høje faglige standard og den gode patientbehandling i samarbejde med afsnittets rutinerede afdelingssygeplejerske. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020 snarest derefter.

Afsnit C270V har plads til 12 patienter med enestue, der visiteres fra Psykiatrisk Center København akutafdeling. Der er stort engagement, god stemning og godt samarbejde, hvilket bemærkes af YL tilknyttet afsnittet.

C270V har en engageret og erfaren medarbejdergruppe med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, recovery-mentor, ergoterapeut, fysioterapeut. Vi lægger stor vægt på den enkelte medarbejders medindflydelse og medansvar, den enkeltes personlige og faglige udvikling, samt et godt arbejdsklima. Vi har sidste år modtaget en god Trivsel Op rapport og vores løbende trivselsmåling fra personalet er også flot.

På C270V har vi længe arbejdet med en overordnet plan om ”Det gode psykiatriske patientforløb” med stor vægt på relation, brugerinddragelse og indflydelse, samt i flere år arbejdet målrettet med en recoveryorienteret tilgang. Vi har kontinuerligt fokus på faglighed og systematisk forbedring af såvel kvalitet, som arbejdsgange i afsnittet mhp at skabe gode patientforløb. Vi er ligeledes engagerede i en række projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Andre igangværende indsatsområder:

  • Implementering af Safewards.
  • Nedbringelse af tvang.
  • Pårørendesamarbejde og patienttilfredshed.
  • Fysisk aktivitet med patienterne, hvor en del af personalet er blevet uddannet som aktivitetskonsulenter.
  • Sanseintegration.
  • Fremskudt kommunal indsats med Frederiksberg Kommune.

Kvalifikationer

Vi ønsker os en speciallæge med bred klinisk erfaring og gerne med særlig interesse for den akutte psykiatri og retspsykiatri. Du skal være fagligt ambitiøs og have lyst til at arbejde med forebyggelse af tvang og inddragelse af patienter og pårørende. Vi forventer, at du har gode samarbejdskompetencer, både i forhold til med-leder, personale på afsnit og den dygtige og solide lægegruppe, du bliver en del af, så du naturligt kan bidrage til at opretholde det gode arbejdsmiljø på afsnit C270V og samarbejdet i lægegruppen.

Du må meget gerne have forskningserfaring. Hvis det ikke er tilfældet, og du har interesse i at komme i gang med forskning, er der mange muligheder for dette på PCK.

Frederiksberg matriklen på PCK

FRH-matriklen er en del af Psykiatrisk Center København, der har ca. 1300 ansatte og behandler patienter fra Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. PCK omfatter udover Frederiksberg matriklen 3 hospitalsafdelinger på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og Gentofte Hospital samt på 9 ambulante matrikler. Indenfor en årrække vil sengematriklerne blive samlet i nyt og topmoderne byggeri på Bispebjerg matriklen.

FRH-matriklen har udover de 3 intensive sengeafsnit et åbent psykose-afsnit og to åbne affektive afsnit. Desuden er en del af Akut Psykiatrisk Hjælp (APH) beliggende på FH matriklen, her har forvagtslaget sammen med sygeplejersker en udgående funktion efter telefontriagering. Vi har et godt lægeteam og et godt samarbejde i lægegruppen. En del læger ansat i Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg, Nimbusparken og Psykoterapeutisk Klinik FRH har vagtfunktion på matriklen. Lægerne fra disse funktioner deltager i lægemøder og der er lang tradition for tæt samarbejde mellem stationære og ambulante afsnit.

Vi har et omfattende undervisningsprogram på matriklen og derudover er man velkommen til at deltage i mange andre undervisningstilbud på PCK.

Overlæger på FRH har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse ca. 14 x årligt eller bagvagt på FRH-matriklen. Der er mulighed for ekstraindtjening ved en frivillig vagtordning tilknyttet vores enhed på Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Søg gerne yderligere oplysninger ved henvendelse til klinikchef Jeanett Bauer: jeanett.oesterby.bauer@regionh.dk eller på tlf. nr.: 22 93 15 13

Ansøgning

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse.

Ansøgningen bedes bilagt CVsamt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 25. september 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 27. september 2019. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning via linket nedenfor.