Jobbet "Overlæge til Team for Bipolar Sygdom ved Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro, Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Strandboulevarden 96, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center København opstarter nyt team for patienter med bipolar sygdom!

Region Hovedstadens Psykiatri har oprettet KAG (klinisk akademisk gruppe) Bipolar med det formål, at i et samspil mellem klinik og forskning at sikre at alle patienter med bipolar lidelse i Region Hovedstadens Psykiatri får standardiseret, evidensbaseret medicinsk og psykologisk behandling iht. gældende danske retningslinjer med henblik på at mindske forekomsten af tilbagefald og indlæggelser samt at bedre funktionsniveau, livskvalitet og tilfredshed med behandling.

Vi søger derfor en Overlæge til opstart af teamet, i samarbejde med teamkoordinator, specialpsykolog og kontaktpersoner. Der vil være tæt samarbejde med KAG ledelsen og ambulatoriets ledelse.

Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro er et dynamisk ambulatorium, der siden januar 2019 har arbejdet efter F-ACT modellen. F-ACT (Fleksible Assertiv Community Treatment) tilbyder behandling af høj intensitet – (en fælles opsøgende og vedholdende behandlingsindsats), samt en lav intensitet – (en kombination af udgående og ambulatorie behandlingsindsats) – alt efter patientens varierende behov. Udover 3 F-ACT teams, team for bipolar sygdom består ambulatoriet af et velfungerende OPUS team. 

Stillingen som overlæge er ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller snarest muligt derefter.   

Psykiatrisk Ambulatorie Østerbro har til huse i et fælles center beliggende i dejlige lokaler på Strandboulevarden 96. Der er cirka 60 medarbejdere, og vi har til stadighed knap 800 patienter i behandling.    

Vi ønsker at du

 • Er speciallæge i psykiatri    
 • Har gode samarbejdsevner   
 • Har erfaring eller interesse i affektiv sygdom
 • Har lyst til at være med i opbygningen af specialiseret team   
 • Gerne forskningserfaring
 • Gerne undervisningserfaring    

Vi tilbyder

 • Et spændende job, hvor du i høj grad har mulighed for at præge den fremtidige udvikling af ambulant behandling for bipolar sygdom     
 • Mulighed for at kombinere klinisk arbejde med forskning   
 • Spændende og ambitiøse kollegaer  
 • Undervisning og tæt samarbejde med KAG ledelsen og Kompetencecenter for affektiv lidelse  
 • Mulighed for efteruddannelse efter behov

PCK er en universitetsafdeling og varetager derfor undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer. Forskningserfaring, akademisk interesse og psykoterapeutisk erfaring vil være en fordel.    

Om Psykiatrisk Center København (PCK)  

PCK har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet.   

Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. 

Overlæger på PCK har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse ca. 14 x årligt.

Der er mulighed for ekstraindtjening ved en frivillig vagtordning tilknyttet vores enhed på Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse. 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk 

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinikchef Birte Smidt på tlf. nr.: 26 64 88 22 eller på e-mail: birte.smidt@regionh.dk eller til Overlæge Carl Leffler på tlf. nr.: 61 77 78 38 eller på e-mail: carl.soelberg.leffler@regionh.dk 

Ansøgning

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af ansøgeren ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden.    

Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.    

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 18. oktober 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 43 derefter.