Jobbet "Afdelingsbioanalytiker søges til afdeling for Klinisk Mikrobiologi, afsnittet for serologi- og molekylærbiologi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, er en fuldtidsstilling som afdelingsbioanalytiker med ansvarsområde for serologi- og molekylærbiologi ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter nærmere aftale.

 

På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling udfører vi mikrobiologisk diagnostik og rådgivning indenfor bakteriologi, virologi, serologi, parasitologi og mykologi for Herlev, Gentofte, Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler samt den primære sundhedstjeneste indenfor optageområdet i Region Hovedstaden. Afdelingen er ansvarlig for den infektionshygiejniske rådgivning og fremstiller tillige bakteriologiske substrater og transportmedier.

Afdelingen har ca. 120 ansatte og er med et samlet årligt prøveantal på ca. 660.000 en af de største mikrobiologiske afdelinger i Danmark.

Vi tilbyder et inspirerende og udviklende tværfagligt samarbejde med læger, bioanalytikere, laboranter, molekylærbiologer, sekretærer, hygiejnesygeplejersker og andre faggrupper. 

I afsnittet for serologi- og molekylærbiologi vil du være nærmeste leder for ca. 22 bioanalytikere/laboranter.

I vores afdeling værner vi om det gode arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk gennem gensidig tillid og respekt, god kommunikation og respektfuld håndtering af arbejdets udførelse.

Den gode ”tone” værdsættes højt i afdelingen.

I vores afdeling er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur og som afdeling arbejder vi hele tiden på at udvikle os efter rekvirenternes- og samfundets behov.

KMA er en moderne arbejdsplads, hvor vi gør brug af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, hvilket understøtter analysesvar af høj kvalitet og medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver

Du skal:

 • Indgå i et tæt samarbejde med afdelingens molekylærbiologer og teamets tilknyttede overlæger i styregruppen for serologi og molekylærbiologi, men vil ligeledes indgå i det overordnede ledelsesteam, specialistforum samt andre relevante samarbejdsfora, bl.a. med afdelingens øvrige afdelingsbioanalytikere.
 • Sikre den daglige organisering og planlægning af arbejdsopgaver i de serologiske- og molekylærbiologiske laboratorier - rekruttere, motivere, kompetenceudvikle og fordele opgaver, herunder planlægge medarbejdernes arbejdstid ud fra hensyn til opgaver, arbejdsmiljø, overenskomster, økonomi samt styregruppen- og ledelsesteamets prioriteringer.
 • Sikre drift, vedligeholdelse, reparation og kvalitetssikring af apparatur og analyser samt løbende opdatering af instrukser tilhørende ansvarsområdet i samarbejde ressourcepersoner, molekylærbiologer og overlæger tilhørende teamet.
 • Motivere og udvikle en kultur med løbende drifts- og kvalitetsforbedringer og driftsmålstyring i eget område. Derudover sikre orden og overskuelighed i afsnittet.
 • Kommunikere og skabe følgeskab til strategier og forandringer ved involvering af medarbejdere i mål, beslutning og opgaver.
 • Være personaleleder, herunder afvikling af MUS en gang årligt.
 • Skabe trivsel og godt arbejdsmiljø gennem rettidig håndtering af udfordringer, tillid og respekt, herunder fokus på sygefravær.
 • Facilitere et godt samarbejde på tværs af afdelingens afsnit samt professioner med fokus på hele afdelingens ydelser og det gode patientforløb.
 • Medvirke til overholdelse af budget, ved at være omkostningsbevidst og indgå leveringsaftaler med eksterne leverandører i samarbejde med Koncern indkøb.

 

 Vi forventer

 • Du har en dansk autorisation som bioanalytiker – gerne med erfaring indenfor Klinisk Mikrobiologi og molekylærbiologi.
 • Du har interesse for ledelse – gerne med ledelseserfaring indenfor faget.
 • Du har en formaliseret lederuddannelse eller er villig til at uddanne dig indenfor ledelsesfaget i form af den regionale lederuddannelse og en ledelsesuddannelse på diplom- eller masterniveau.
 • Du arbejder systematisk, men er god til at tackle en uforudsigelig hverdag, hvor sikring af driften trods udfordringer er i højsædet.    
 • Du kan balancere faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse og strategisk ledelse i en travl hverdag.
 • Du er god til at implementere beslutninger i samarbejde med afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.
 • Du er god til at kommunikere og skabe samarbejde og udviser engagement.
 • Du har gennemslagskraft og en god social forståelse.
 • Du er lyttende og har fokus på at skabe god trivsel og et godt arbejdsmiljø, hvor der stræbes efter at levere kvalitet og den bedst mulige service til vores rekvirenter og patienter.
 • Du reflekterer over og udvikler din egen ledelsespraksis samt bidrager og holder dig ajour med udviklingen indenfor dit fagområde. 

 

Stillingen er organisatorisk placeret på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev Hospital og har reference til Ledende overbioanalytiker. 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overbioanalytiker Anne Kailow på tlf. 3868 9741.

Lyder stillingen som noget for dig, så send en ansøgning via jobportalen til ledende overbioanalytiker Anne Kailow.

Ansøgningsfrist d. 21 oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 28. oktober 2019. Invitation til samtale vil ske via jobportalen.