Jobbet "Vikar for reservelæge til geriatrisk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus #Pladstildig" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

En 1-årig stilling som vikar for reservelæge i Medicinsk Afdeling, geriatrisk afsnit er ledig fra 1. november 2019 eller efter aftale.

Geriatrisk afsnit modtager visiterede geriatriske patienter fra Akutafdelingen og fra sygehusets øvrige medicinske afsnit. Stillingen er tilknyttet det akut-geriatrisk senge afsnit med 20 senge. Den akut geriatriske funktion har udover et sengeafsnit et udgående geriatrisk team og geriatrisk ambulatorium, der varetager udredning af geriatriske problemstillinger og regionsfunktion indenfor fald og svimmelhed.

Desuden laver afdelingen vippelejeundersøgelser for hele Region Sjælland.

Din funktion vil primært være i det akut geriatriske sengeafsnit, hvor du vil få stor erfaring med stuegang og strukturering af komplekse patientforløb.

Afsnittets liggetid er aktuelt 10 dage. Vores patienter er typisk faldpatienter, hvorfor du vil få stor erfaring med udredning for fald, synkope, svimmelhed, multisyge patienter og håndtering af polyfarmaci. Desuden hører det neurorehabiliterende afsnit med 22 senge under geriatrien, og ved interesse herfor kan man få en periode af sin ansættelse på dette afsnit.

Vi lægger vægt på et godt kollegialt miljø med fokus på systematisk supervision og planlagte uddannelsesdage. Vi har medicinstuderende på 9. semester, som du forventes at deltage i supervision af.

Medicinsk afdeling:

Afdelingen har 165 senge, 3 professorer, 3 kliniske lektorer, og det vil være muligt at blive inddraget i forskningsprojekter. Afdelingen har 6 af de intern medicinske grenspecialer, som det vil være muligt at besøge på uddannelsesdagene.

Vagtberedskabet er en mellemvagt, en forvagt, en koordinerende læge (senior hoveduddannelseslæger) og en bagvagt. Vagterne er 7-8 skiftede. Derudover er der 2 senvagter (bagvagtsniveau) på hverdage og 3 senvagter i weekenden.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Der er mulighed for deltidsansættelse.

Afdelingerne modtager medicinske studenter fra Københavns Universitet.

Ønsker du yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:

Specialeansvarlig overlæge Solvejg Henneberg Pedersen, geriatrisk afsnit, tlf. 2492 0882, eller Ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, Medicinsk afdeling, tlf. 5948 4501.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.