Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Hæmatologi og Koagulation, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansensvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Brænder du for hæmatologi og koagulation og er du tillige en god personaleleder, der ser muligheder frem for forhindringer? – Så kan du være lige netop den vi søger.

Vi ser gerne at du kan tiltræde den 1. december, så vores nuværende afdelingsbioanalytiker kan overdrage opgaverne til dig, inden hun trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

Er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 200 har funktion på Blegdamsvej. På begge matrikler, arbejder vi struktureret og vægter gensidig tillid og respekt højt. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central.

Afdelingen har en klinikledelse bestående af en klinikchef og en chefbioanalytiker, der fysisk er placeret på Blegdamsvej. Afsnittet i Glostrup ledes i det daglige af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en ledende bioanalytiker.

Værdier

Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vores samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov.  Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vores opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup

Beskæftiger ca. 65 medarbejdere, hvor de største grupper er bioanalytikere og prøvetagere, derudover har vi to overlæger, en afdelingslæge, to kemikere og en sekretær.

Afsnittet er opdelt i fire sektioner, der alle har en afdelingsbioanalytiker og en eller flere specialister tilknyttet området:

 • Præanalytisk område. Dækker ambulatorie og prøvemodtagelse/forsendelse
 • Farmakologi og specialanalyer, hvor et bredt spektrum af medikamentanalyser udføres på HPLC. Der udføres forskellige specialanalyser, Knoglemarkøranalyser og hormonanalyser, samt en del ad hoc analyser til forskningsbrug
 • Hæmatologi, koagulation her er Sysmex, ACL-Top og Tosoh de mest anvendte instrumenter
 • Kemi og Immunkemi, hvor analyserne udføres på Vitros

KBA har tillige ansvaret for hele hospitalets POCT-udstyr, som bl.a. omfatter ABL, FSPP, CoaguChek, Affinion og Clinitek, området har en seniorspecialist og to superbrugere tilknyttet.

I overensstemmelse med afdelingens strategier, politikker og mål, arbejder afdelingsbioanalytikerne tæt sammen om de overordnede opgaver som arbejdsplanlægningen i HosInfo (AltiPlan) og Tjenestetid for den samlede afdeling, herunder planlægning af ferie, afspadsering og andet fravær mv.

Du vil herudover have ansvaret for det daglige arbejde i sektionen for Hæmatologi og Koagulation herunder bl.a.

Personaleledelsesmæssigt

 • Sikring og fastholdelse af det gode arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, herunder opgaver som coach og mediator
 • Motivere og kompetenceudvikle afdelingens bioanalytikere, laboranter og prøvetagere
 • Afholdelse af MUS med det personale du er nærmeste leder for, pt 15 bioanalytikere

Faglige opgaver

 • Daglig drift af analysesektionen
 • Planlægning og håndtering af projekter i samarbejde med projektlederen
 • Oplæring og frigivelse af nyt personale til funktioner i området
 • Teknisk ledelse, herunder dokumentansvarlig på relevante dokumenter
 • Sikre og vedligeholde kvaliteten, så ISO 15189 akkrediteringen vedligeholdes og udbygges

Vi forventer at du har

 • Et stærkt fagligt fundament med flere års erfaring i det klinisk biokemiske speciale
 • Diplomkursus eller anden lederuddannelse, eller er villig til at tage det
 • Høj motivation for nye udfordringer og overblik i en til tider travl hverdag
 • Gode kommunikative og pædagogiske evner
 • Gode samarbejdsevner, imødekommende, udadvendt, glad og humørfyldt

Vi kan tilbyde

 • Et kompetent, dygtigt og engageret personale
 • Et godt tværfagligt samarbejde 
 • Sparring med tilsvarende sektioner på Blegdamsvej matriklen
 • Tæt samarbejde i Kvalitetsgrupperne (afdelingsbioanalytiker/specialist/læge/kemiker)
 • En afdeling i en spændende udvikling, der har fokus på patientforløb, kvalitet og forskning
 • En spændende og travl hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig- og personlig udvikling
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og masser af humor

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for ledere på Sundhedskartellets område indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Helle Lethmar, på telefon 2168 2217.

Har du lyst

til at være en del af en afdeling, der satser højt på tværfaglig kompetence, forskning og trivsel så send hurtigst muligt din ansøgning, hvor du beskriver dine kompetencer og interesser.

Ansøgning skal vedlægges eksamenspapirer (studentereksamen eller tilsvarende og eksamens-/uddannelsesbevis incl. karakterblad for grunduddannelsen), curriculum vitae samt eventuelle referencer.

Ansøgningsfrist: fredag den 18. oktober kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43.