Jobbet "Vicechefjordemoder på Fødegangen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Brænder du for jordemoderfaget? Er du god til at vise vejen og samtidigt have mange bolde i luften? Har du lyst til at være en del af en dynamisk ledergruppe, som er helheds– og tværfagligt orienteret? Så er du måske den rette kandidat.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger pr. 1. januar 2020 en vicechefjordemoder til afdelingens fødegang. Her skal du, sammen med den øvrige jordemoderledelse, være ansvarlig for den faglige kvalitet og daglige drift og derudover være personaleleder for en fantastisk gruppe dedikerede jordemødre og social-og sundhedsassistenter.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital Hillerød er kendetegnet ved et stærkt team af jordemødre, afdelingsjordemødre, sygeplejersker, sekretærer, social-og sundhedsassistenter og læger. Vi har høj patienttilfredshed og arbejder kontinuerligt for medarbejdernes trivsel. Vi ønsker en vicechefjordemoder på fødegangen med fokus på kerneopgaven i det jordemoderfaglige arbejde samtidig med, at trivslen for medarbejdere hele tiden prioriteres. Vi ønsker en synlig leder med fokus på faglighed, empati og tydelighed i de opgaver, der skal løftes.

Om 4 år står det Nye Nordsjællands Hospital klart til indflytning og i den forbindelse er der igangsat et organisationsudviklingsarbejde ”Livskraft” som afdelingen er en del af. En udvikling hvor vi frem til indflytning skal analysere og afprøve nye arbejdsgange

Om stillingen
Du indgår i afsnitsledelse med den områdeansvarlige obstetriker på fødegangen, og I har et tæt samarbejde med de øvrige afsnitsledelser (Ambulatorium for Gravide og Ultralyd, Akutmodtagelse for Gravide, Jordemoderkonsultationerne og Barselafdelingen) omkring det gode patientforløb og afdelingens strategiske indsatser. 

Du får personaleansvar for omkring 45 jordemødre og SOSU-assistenter med primær funktion på fødegangen, herunder klinikstuerne samt den regionale hjemmefødselsordning. I hverdagen varetages ledelsesopgaven i tæt samarbejde i ledergruppen og med afdelingsjordemødrene, der fungerer som faglige sparringspartner for jordemødrene og som tovholdere i forhold til planlægning og koordinering af de daglige arbejdsopgaver. 

Det forventes, at alle vicechefer tager del i at løse den daglige drift herunder vagtdækning. Du har ansvar for, at det tildelte budget overholdes. Som vicechefjordemoder deltager du aktivt i planlægning og udførelse af kvalitets- og udviklingsarbejde, lige som du i samarbejde med de uddannelsesansvarlige jordemødre tilrettelægger praktikforløb for jordemoder- og medicinstuderende, der er tilknyttet afdelingen. Forberedelserne til indflytning i nyt hospital er godt i gang, og vi arbejder med udvikling af organisationen samt nytænkning, så vi er godt forberedte på fremtidens sundhedsvæsen.

Vi har netop åbnet ’in house’ fødeklinik og har sammen med de øvrige fødesteder i regionen startet en regional hjemmefødselsordning. Det har været regionens ønske ad den vej at skabe gode rammer for vores fødende, men også at skabe et godt arbejdsmiljø med faglige udviklingsmuligheder for regionens jordemødre. Vi ser os selv som en afdeling i konstant udvikling, med det primære fokus på den gode graviditets- og fødselsforløb samt det relevante tilbud efter fødslen. Vi sætter faglighed og sammenhæng i patientforløbet højt og arbejder hele tiden med udvikling af afdelingens kompetencer, arbejdsgange og tilbud.

Herudover er vi optaget af at fastholde det gode arbejdsmiljø og arbejder målrettet med at skabe et bæredygtigt jordemoderliv, der gør, at vores jordemødre har lyst og mulighed for at få et langt og godt jordemoderliv. Dette mener vi understøttes ved god og nærværende ledelse.

Vi ønsker, at vores kommende vicechefjordemoder:

 • er fagligt velfunderet med min. 5 års erfaring fra en specialafdeling
 • er rummelig og anerkendende
 • har gode kommunikative kompetencer, er empatisk og evner konfliktløsning
 • har lyst til ledelse og meget gerne relevant ledererfaring/lederuddannelse på kandidat eller masterniveau
 • vil arbejde tværfagligt
 • trives med en afvekslende hverdag med masser af forstyrrelser og mange driftsopgaver
 • har økonomiforståelse
 • kan balancere mikro og makroledelse

Til gengæld tilbyder vi dig:

 • en afdeling med ca. 4000 fødsler
 • en spændende afdeling med et højt fagligt niveau
 • godt kollegaskab
 • tæt tværfagligt samarbejde
 • ledelsesmæssige udviklingsmuligheder
 • indflydelse på organisering af fremtidens fødeafdeling

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chefjordemoder Mette Simonsen, tlf. 20 52 94 82 eller vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. 48 29 64 63.                                              

På www.nordsjaellandshospital.dk finder du flere informationer om afdelingen.

Ansøgningsfrist 25. oktober 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45 og 46.